I årevis har beboere i Mathopen, Espeland og Kvitura klaget på støy fra helikoptre som går mellom Flesland og oljeplattformene i Nordsjøen. Også fra Sotrakommunene er det kommet mange klager, uten at det er blitt bedre.

Nå har Etat for helsetjenester i Bergen kommune tatt fatt i saken, og bedt Avinor gjøre nøye undersøkelser – også i hjemmene til folk i de utsatte områdene.

I et brev til Bergen lufthavn Flesland, krever helsemyndigheten i Bergen at det lages en støyrapport innen 1. oktober i år.

Sikorsky S-92

Det er spesielt etter at helikoptertypen Sikorsky S-92, i tillegg til Super Puma-helikopteret, ble innført at folk har klaget på problemer med søvn og annet.

En SINTEF-rapport som ble lagt frem i 2005 slo da også fast at S-92 bråker dobbelt så mye som Super-Puma på ferden mellom oljeplattformene og Flesland.

Noe er blitt bedre med årene, og flere helikoptre går høyere for å redusere støyen. Likevel frykter mange at bråket kan gå på helsen løs.

Kan være helseskadelig

I brevet til Avinor på Flesland viser Etat for helsetjenester til Folkehelseinstituttet, som sier i en uttalelse at støyen kan være helseskadelig.

Søvnforstyrrelsen anses for å være blant de alvorligste følgene. Ifølge Folkehelseinstituttet fører utilstrekkelig søvn over tid til økt risiko for angst og depresjoner.

Det er også påvist sammenhenger mellom utilstrekkelig søvn og økt risiko for diabetes, overvektighet og hjerte— og karsykdom.

Kan bli nektet natteflyging

Flere norske undersøkelser har vist at søvnvansker er en sterk og uavhengig risikofaktor for både langtidssykefravær og uførepensjon.

I samråd med Folkehelseinstituttet krever derfor Etat for helsetjenester, avdeling Miljørettet helsevern, at det blir foretatt støymålinger også på soverommene til dem som føler seg rammet av helikopterstøyen.

Hensikten med målingene er å få kartlagt om støyen er over faregrensen. Er den det kan en av konsekvensene bli at helikoptrene blir nektet å fly nattetid.