GUNNAR WIEDERSTRØM

Bergen kommune vil plassere basen på Nygårdstangen. Men en svært høy tomtepris og råflotte krav til byggekvalitet gjør at Helse Bergen må si nei til den mest ideelle plasseringen av en permanent helikopterbase.

— Sett fra en helsefaglig synsvinkel er Nygårdstangen med nærhet både til veisystemer og den nye brannstasjonen best. I dette tilfelle må ikke det beste bli det godes fiende, sier divisjonsdirektør Askjell Utaaker ved Helse Bergen.

Dyr nomadetilværelse

Det blir dyrt å etablere base på Nygårdstangen. For å få plass i bygget som skal huse den nye brannstasjonen, må Helse Bergen ut med 30 millioner kroner. Tomtekostnadene kommer i tillegg og gjør at prisen for basen nærmer seg 80 millioner kroner.

Utgiftene behøver ikke å stoppe der. En helikopterbase kan sette begrensninger på utnyttelsen av de øvrige tomtene på Nygårdstangen. En eventuell kompensasjon til tomteeiere krever Bergen kommune dekket av Helse Bergen.

Helikopterbasen har levd en nomadetilværelse i Bergen. I 1996 ble den etablert på Nygårdstangen. Så kom kravet til flytting fordi badeland skulle legges på tomten. Basen ble flyttet til Grønneviksøren, der det var en landingsplass for større helikoptre.

— Vi har allerede brukt nærmere 20 millioner kroner på midlertidige løsninger, penger vi gjerne skulle ha brukt på noe mer permanent, sier Utaaker.

Må utsette brannstasjonen

I utgangspunktet ønsket kommunen å plassere helikopterbasen utenfor sentrum, og legge en landingsplass på taket av sentralblokken på Haukeland. Verken Nygårdstangen eller Grønneviksøren ble ansett som gode alternativ. Begge steder kommer basen i konflikt med andre utbyggingsplaner kommunen har.

Etter at fylkesmannen grep inn og ba Bergen ta hensyn til behovene for en base i sentrum, har kommunen foreslått Nygårdstangen. I aller siste runde, og bare en måned før arbeidet med brannstasjonen skal starte, sier byrådsavdeling for miljø og byutvikling at byggingen må utsettes i et år dersom basen legges til Nygårdstangen.

— Byrådet skal behandle denne saken i neste uke. Inntil videre vet jeg ikke sikkert hva vi faller ned på, sier byrådsleder Monica Mæland.

Finner ikke kommunen et alternativ Helse Bergen kan leve med, kan basen ende utenfor Bergen.

— I verste fall må vi etablere basen i en av nabokommunene der det er mer areal. Det ville være veldig uheldig med hensyn til beredskapen, sier Utaaker.

VIL BLI: Luftambulansens base er midlertidig lagt til Grønneviksøren. Divisjonsdirektør Askjell Utaaker i Helse Bergen vil ha basen permanent på Grønneviksøren. FOTO: TORE THORSEN