Om halvannen måned mister Haukeland sykehus helikopterbasen på Nygårdstangen, der Stiftelsen Norsk Luftambulanse holder til. Fortsatt er det uklart hvor en ny, permanent base kan plasseres. Inntil videre forhandler Helse Vest med Bergen kommune om en midlertidig avtale.

— Vi har et landingspunkt for helikopter på Grønneviksøren i dag. Nå ønsker vi å leie et større område, slik at vi kan flytte hangar og brakker fra Nygårdstangen over til Grønneviksøren, sier avdelingssjef ved prosjektkontoret i Helse Vest, Geir Pedersen.

Forvaltningssjef i Bergen bygg og eiendom, Jorunn Nerheim, sier at Bergen kommune er innstilt på å finne en løsning innen relativt kort tid.

— Jeg går ut fra at vi finner en løsning på Grønneviksøren, men løsningen er midlertidig, understreker Nerheim overfor BT.

Geir Pedersen synes det er beklagelig at man ikke er kommet lenger enn til midlertidige løsninger.

— Vi risikerer å bruke penger på å flytte en gang til, sier han til BT.

Han hadde håpet av reguleringsplanen for Grønneviksøren var behandlet, slik at Helse Vest hadde hatt noe mer permanent å forholde seg til.

Det kan enda gå et år før politikerne har behandlet reguleringsplanen. Og det er slett ikke sikkert den vil inneholde plass til en permanent helikopterbase. En base kan gi støyplager, og kan dessuten komme i strid med kommunens ønsker for utvikling i området, med boliger og kontorer.