Sparkjøp-gründer Helge Eide Knudsen har fått tingrettens medhold i at hensynet til naboen ikke han forhindre ham fra å bygge et nytt naust på den 12 mål store tomten sin på Hjellestad. Fra før står det tre eneboliger på tomten og to naust.

Det var i mai Eide Knudsen sendte nabovarsel om at han ønsket å bygge naust på den nylig reparerte kaien på tomten hans. Naboen, skipsmekler Tore Herman Haagensen, likte ikke tanken, og gikk til sak for å få tingretten til å forby Eide Knudsen å bygge nytt naust.

Tar noe av utsikten

Årsaken var at det nye naustet ville forringe utsikten fra Haagensens tre naust like ved. Men det synspunktet hadde retten lite til overs for.

«Etter rettens syn vil interesser knyttet til den bruk Haagensen rent faktisk utøver til rekreasjonsformål, knapt ha noe vern i naborettslig sammenheng. Dette gjelder desto mer i forhold til utsiktsinteressen. Alminnelig bruk av nøst kan uten hindring utøves selv om man ikke har fjordutsikt. Det vises videre til kommunale bestemmelser som nevnt ovenfor, som kun tar sikte på å verne utsikt mellom bakland og sjø. Utsikten fra nøst er ikke nevnt i bestemmelsene, hvilket etter rettens syn er betegnende for det vern denne interessen har.»

Bygningsrådet sier nei

Retten ga derfor Helge Eide Knudsen medhold.

Men det betyr ikke at han kan begynne byggingen. For i bygningsrådet i kommunen vendte for to uker siden tommelen ned for planene, fordi byggetillatelse ville være i strid med vedtatt arealbruk for området og fordi nye naust ville føre til økt privatisering av strandsonen.

Haagensen ønsket i går kveld ikke å kommentere saken. BT fikk ikke kontakt med Helge Eide Knudsen.

Grunnflaten på det planlagte naustet er åtte ganger ti meter, og høyden 4,4 meter.