• Dette skal Sjøforsvaret ordne opp i. Helge Anton Bakke skal få plaketten han ønsker seg.

Presseoffiser Gunnar Vetlejord ved Haakonsvern sier dette til Bergens Tidende.

Kommentaren gjelder hverdagshelten og redningsmannen som BT skrev om i går — mannen som har reddet mer enn 70 mennesker i havsnød. Sammen med sønnen og en sambygding reddet Helge Anton Bakke 49 mann fra den forliste fregatten KNM Oslo i 1994. Bakke har bedt Sjøforsvaret om å få en av de plakettene med våpenskjold som de pleier å gi i gave. Bakke ville ha den som et minne om redningsaksjonen å vise sine barnebarn. Men Sjøforsvaret har ikke svart på anmodningen hans.

Gunnar Vetlejord befinner seg for tiden på en stor øvelse i havet utenfor Harstad. I en telefonhenvendelse til BT sier Vetlejord at Sjøforsvaret etter forliset til KNM Oslo reiste til Austevoll og overrakte plakett både til kommunen og til ungdomshuset som takk for austevollingenes innsats for å redde liv. Senere har de også overlevert en plakett til butikken i Bakkasund.

— Vi har tradisjon i Sjøforsvaret for å takke folk for innsats for oss. Denne saken skal jeg sjekke opp straks jeg er tilbake på Haakonsvern etter øvelsen. Vi synes det er leit at Bakke ikke har fått svar på sin henvendelse. Og vi innstilt på å rydde opp slik at han får sin plakett, sier Gunnar Vetlejord.