— Jeg tror det kan bli kjempekult, sier 6. klassingen Hans Ystanes. Han sitter utenfor klasserommet sammen med Bendik Utne og Andreas Mikalsen og har akkurat gitt seg i kast med første side i boken «Harry Potter and the order of the Phoenix». Guttene gleder seg både til flyturen til Oslo og til fest og omvisninger.

Det er Redd Barna som har invitert elevene fra Bergen til Oslo sammen med elever fra Tromsø, Trondheim, Vennesla og Oslo. De tilhører alle partnerskoler som er med i Redd Barnas prosjekt «Ingen utenfor». Omvisning i Redd Barnas fantasislott og Nobels Fredssenter venter dem før de får delta på Fredsprisfesten på Centralteatret. Der skal de hilse på prisvinnerne Mohamed ElBaradei, leder for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og byråets formann Yukiya Amono.

  • Barn i Bergen ønsker fred, ikke bare for seg selv, men for barn i hele verden. De forstår hva fredsprisen betyr. Ved å ta dem med på festen bygger vi fremtiden, sier Trude Storheim, regionsleder i Redd Barna Region Vest.
GLEDER SEG: Hans Ystanes, til venstre, Bendik Utne og Andreas Mikalsen gleder seg til å reise til Oslo.
TOR KRISTIANSEN