Triksing med inntekter, voldsom arbeidsinnsats av uføre personer, og usannsynlige høye årsinntekter for forefallende arbeid. Dette er noen av ingrediensene i trygdesvindelsaken på 2,8 millioner kroner som snart kommer for retten. En askøyfamilie på tre og en kvinne fra Sandnes er tiltalt.

— Vi mistenker dem for bevisst å ha skjult de faktiske forhold i lengre tid, og mener at dette er gjort på en svært kreativ måte. De opererer også i et forholdsvis lukket miljø, altså et lite firma, sier direktør Magne Fladby i NAV Innkreving og kontroll, en nyetablert avdeling i Arbeids- og velferdsetaten.

Samboer og kone tiltalt

Svindelsaken havnet hos lensmannen på Askøy da NAV fattet mistanke om at en 68 år gammel mann og hans 46 år gamle sønn i en årrekke hadde hatt betydelig lønnsinntekt og samtidig gått på trygd. Ifølge anmeldelsen har far og sønn jobbet nær full tid mens de på papiret var helt eller delvis arbeidsuføre.

Politiet tror de to askøyværingene har svindlet trygdeetaten for 2,8 millioner kroner fra januar 1993 til oktober 2003.

— Vi mener begge har overført betydelige deler av inntekten sin på ektefelle og samboer. Vi mener også de har jobbet langt mer enn de skulle, sier politiadvokat Bjarte Aarlie.

Både sønnens samboer og farens kone er tiltalt for medvirkning til det omfattende trygdebedrageriet.

Arbeidsuføre

Faren startet i 1987 et firma sammen med tre andre. Firmaet har 13 ansatte og hadde i 2005 11 millioner kroner i omsetning. 68-åringen står fortsatt som daglig leder.

Fire år etter at firmaet ble opprettet, fikk 68-åringen problemer med helsen. Han fikk derfor innvilget 80 prosent uførepensjon. Resten av arbeidsevnen skulle han bruke på ledelse og administrasjon av firmaet.

68-åringen skal i den aktuelle perioden ha fått utbetalt nær 1,4 millioner kroner i uførepensjon, til tross for at politiet mener at han hadde nærmest hundre prosent stilling i firmaet.

Sønnen skal også ha jobbet i farens firma mens han var hundre prosent arbeidsufør. Etter politiets mening skal han på denne måten ha svindlet til seg nær 1,5 millioner kroner.

Tapte rettssak i fjor

— De har utnyttet et system som er basert på tillit, der kontroll ikke skjer så veldig ofte. De har trikset med tall for å få det til å se ut som om de ikke har jobbet så mye som de i realiteten har gjort, hevder politiadvokat Aarlie.

Ifølge NAV er dette en av de største trygdesvindelsakene i Hordaland og på landsbasis.

— Vi mistenker at misbruket er satt i system i og med at fire personer er involvert, sier direktør Magne Fladby i NAV innkreving og kontroll.

Han ønsker ikke å si nøyaktig hvordan saken ble oppdaget, men sier at det er et godt samarbeid mellom Skatteetaten og NAV.

I desember i fjor tapte 68-åringen og konen en sak mot Hordaland fylkesskattekontor. Ekteparet ble da dømt til å betale 84.000 kroner i saksomkostninger. Retten mente at ekteparet hadde trikset med tall og inntekter.

«NN hadde behov for slike disposisjoner da det ut fra den lønnsinntekt som var innberettet på ham, fremsto som om han holdt seg innenfor de 20 prosent han hadde anledning til å jobbe uten å komme i konflikt med sin uførepensjon», står det i dommen.

Videre syntes retten det var påfallende at inntekten konen hadde fått gjennom sin 25 prosent stilling i firmaet i en årrekke, hadde gått inn på en konto bare ektemannen disponerte, mens inntekt konen fikk fra en annen arbeidsgiver gikk til hennes egen konto.

Superlønn for småjobbing

Ifølge dommen skal ekteparet ha omfordelt 2,2 millioner kroner gjennom en knapp tiårsperiode. 68-åringens kone, som var ansatt i firmaet for å gjøre forefallende arbeid, hadde i perioder en inntekt som ville tilsvart en årsinntekt på mellom 600.000 og 900.000 kroner om hun hadde jobbet fulltid.

Omfordelingen har ikke ført til skatteunndragelse når ekteparet liknes under ett. Retten fastslår likevel at kamuflering av de riktige opplysningene ikke kan aksepteres siden inntektsforhold har stor betydning i forhold til andre regler.

— Det er her vi mener vi har en god sak. Kamufleringen har hatt stor betydning i forhold til trygdeutbetalingene de har fått, sier Bjarte Aarlie.

Bergens Tidende har ikke lyktes å oppnå kontakt med ekteparets forsvarer, advokat Magne Revheim. Forsvarerne til sønnen og sandneskvinnen ønsker på dette tidspunkt ikke å kommentere tiltalebeslutningen.