• Vannet flommet ut av åpne rør ved Frydenbø Marina, sier tilskuer

— Vann og avløpsetaten opplyste nettopp at hele Laksevåg er uten vann, fortalte Laksevågboer Arvid Notland cirka klokken halv seks.

Etaten ble så ringt ned av bekymrede beboere, og det var svært vanskelig å komme igjennom på telefon.

— De opplyste at de nå leter etter årsaken, sa Arvid Notland da.

Åpne rør

— Det renner ut av noen rør ved Frydenbø Marina, opplyste tilskuer Eivind Håland like før.

— Vannet samler seg her nede ved Marinaen. Det er veldig dårlig drenering her, sa han.

Han opplyste at avløpsetaten hadde kommet til stedet med to biler, og jobbet med problemet.

Brudd på hovedledningen

— Det en vannledning i krysset mellom Karensfryd og Carl Konows gate somhar sprukket, opplyser David Nordhagen, vaktoperatør i Bergen kommune.

— Dette viste seg å være hovedvannledningen, noe som førte til at svært mange beboere fikk kuttet sin vanntilførsel, sier han videre.

Kommunens vaktlag er fortsatt på stedet og jobber med å utbedre feilen.

— De var ute i Damsgård klokken fem på halv seks. Nå jobber de nå med å få isolert bruddet, slikt at vannetkommer tilbake, sier Nordhagen.

Vannet tilbake, men ikke stabilt

Klokken kvart over seks var vannet tilbake for de fleste beboerne på Laksevåg, men enkelte må vente lenger enn andre.

— De som bor rundt bruddpunktet vil fortsatt være uten vann inntil det sprukne røret blir reparert, opplyser Nordhagen. Det vil bli sendt ut en vanntank til de, som de kan tappe av ibøtter og flasker.

Vaktlaget stenger nå ventiler på dette ledningsstrekket, og leder vannetvidere via andre rørledninger.

— Veldig mange på Laksevåg vil nok oppleve en del luft og bruntvann i noen timer fremover og utover kvelden. Detter er på grunn av at rørsystemet må få fylleseg opp og stabilisere seg, sier Nordhagen.

— Å skylle ut av kaldtvannsspringen kan være lurt, sier han.