I forbindelse med årets julehandel gis det tillatelse til at hele Klostergarasjen åpnes for parkering i tiden 28. november til 24.desember 2009.

Det skriver Bergen kommune i en pressemelding.

— Vi ønsker å sikre handelsstanden i sentrum gode rammebetingelser under julehandelen. Det graves mye og næringslivet har utvist stor tålmodighet og samarbeidsvilje. De ber om bistand i desember, og det vil vi gi dem i den viktige julemåneden, sier byråd Lisbeth Iversen i pressemeldingen.

Byråden for byutvikling, næring og klima har vurdert søknaden fra Bergen Parkering KF om utvidet bruk av Klostergarasjen i forbindelse med julehandelen i desember, og er kommet til at det kan gis tillatelse til at hele Klostergarasjen åpnes for parkering.

Utnyttelse av full kapasitet i Klostergarasjen gir rundt 950 parkeringsplasser til benyttelse for byens befolkning.

Erfaringer fra tidligere tillatelser til å ta i bruk full kapasitet i parkeringsanlegget har vært gode.

Det kan ta tid komme seg ut av Klostergarasjen når alle plassene åpnes opp.