Vi kunne fylt Brann Stadion til randen to ganger med nyinnflyttede bergensere.. Så skulle alle fått arbeid, et sted å bo, skole— og barnehageplass, de skal kjøre på veiene våre og handle i butikkene.

Et mareritt, sier du? Kanskje det, men det er nettopp en slik utvikling kommunen legger til rette for. Ikke fordi byråkratene frykter en invasjon av sunnmøringer, men fordi det er forventet 40.500 nye innbyggere i Bergen de neste 18 årene. Og det er nøyaktig like mange som det bor i Ålesund.

Derfor blir vi flere

Annethvert år justerer kommunen sin befolkningsprognose. Den ferske prognosen BT presenterer i dag går frem til 2024. Da vil det bo nesten 282.000 mennesker i Bergen, tror kommunen.

Det er fire hovedgrunner til at befolkningen vil øke:

  • Store etterkrigskull vil leve lenge.
  • Fortsatt fødselsoverskudd, det vil si at det blir født flere enn det dør.
  • Flere flytter til Bergen enn flytter ut.
  • Det finnes ledig tomteareal og store planer for boligbygging.

— Det siste punktet vil både trekke til seg innbyggere og hindre utflytting til nabokommunene, sier spesialrådgiver Rune Nordtorp i Byrådsavdeling for finans, kultur og næring.

Mer penger

Han forteller at befolkningsprognosen er et viktig hjelpemiddel for kommunen.

— Den bruker vi når vi skal planlegge skoler og barnehager. Den nye prognosen er for eksempel benyttet i skolebruksplanen. I tillegg betyr jo befolkningsutvikling mye for inntektssiden. Både skatteinntekter og rammeoverføringer fra staten blir påvirket av folketallet.

— Men hvor sikre er dere på at prognosen slår til?

— Vi tror jo at den stemmer. Samtidig er det mange usikkerhetsmomenter. Alle kommuner tror på vekst. Det sies at hvis du tar alle kommuners prognoser og slår dem sammen, så går ikke tallene opp i det hele tatt, ler Nordtorp.

Flere barn og eldre

Hovedutfordringen er å finne ut hvor de nye innbyggerne skal bo og hvilke aldersgrupper som vil øke mest. Ikke minst er det de yngste og de eldste som interesserer planleggerne.

Prognosene viser at Bergen trenger flere barnehageplasser enn man tidligere har trodd. Antall barn i alderen 0-5 år vil nemlig øke mer enn forutsatt. I fjor bodde det 18.643 barn mellom 0-5 år i Bergen kommune. I 2024 vil det sannsynligvis være godt over 22.000 barn.

— En forklaring er at flere barnefamilier ønsker å bo i byene, sier Nordtorp.

Også pensjonister blir det flere av. Etterkrigsgenerasjonen sørger for at tallet øker med 8000 til 38.000. Sprenger prognosene

Synes du 40.000 nye bergensere høres mye ut? Da skal du vite at byen allerede er i ferd med å sprenge prognosen.

Mens den forutsetter litt over 2000 nye innbyggere i året, økte folketallet i Bergen med nesten 3000 i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det betyr at det ved nyttår bodde 242.158 i Bergen, tusen flere enn prognosen.

Dersom tendensen holder seg, kan vi komme opp i 300.000 innbyggere allerede rundt 2025. Men det har ikke Rune Nordtorp noen tro på.

— Veksten i fjor var den største registrerte på 55 år, og vi kan ikke regne med at det vil øke tilsvarende i årene fremover, sier han.

Si din mening om nye Bergen!

EIRIK BREKKE
BYGGEBOOM IFANA: - 10.000nye innbyggere?Det er ikke bra.Du ser jo hvordankøene er i dag,sier OttoRasmussen.Kadije (7) er blantnybyggerne iFana bydel.
ØRJAN DEISZ