Konsernsjef i morselskapet Nordvestlandske AS, Olav Smørdal, seier til Bergens Tidende at realitetane i saka vil bli avklara på dette møtet.

Skal prege konsernet

Konsernsjefen gjev uttrykk for at det mykje omtala Fjord1-konseptet blir det endelege.

— Det blir knappast noko endring i høve det som er kjent hittil i media, seier Smørdal til Bergens Tidende.

Dermed er det klart for at Fjord1-namnet og ein nyutvikla felles designprofil etterkvart skal setje sitt preg på transportkonsernets hundrevis av bilar og båtar. Dei tradisjonsrike namna skal behaldast på underselskap som til dømes Fylkesbaatane. Likevel blir det den nye Fjord1-bunaden som etterkvart skal prege farty og køyrety i konsernet.

Til stades på møtet i dag deltek også den politisk oppnemde styreleiaren i det offentleg eigde Nordvestlandske AS, Sp-ordførar i Sogndal, Jarle Skartun. Han vil ikkje gå med på at konsernet har køyrt ein altfor tilknappa prosess i namnesaka.

Vag styreformann

Skartun vil likevel ikkje kommentere om namnevalet no er avgjort eller ei, eller om FSF-ferjene skal misse sine tradisjonsrike svart-kvite skrog til fordel for eksempelvis lyseblått og kvitt.

— Viss det blir vurdert som rett i det nye profiluttrykket, så opnar vi for at nye

fargar på båtar og bussar blir ein del av det, uttalar styreformann Skartun.

Slik BT må forstå Skartun, skal det nye såkalla profiluttrykket innførast gradvis på nyinnkjøp og når vedlikehald på eksisterande materiell gjer det naturleg. I så fall ligg det an til at eksempelvis den tradisjonelle FSF-bunaden på konsernets ferjer i Sogn og Fjordane gradvis blir fasa ut. Det same gjeld designa på busselskapa i Nordvestlandske-konsernet.

Den vidare planen er å presentere det nye namnet og designa i Florø 5. desember og dagen etter i Molde. Der skal seremonien elles kombinerast med dåp av ei nyinnkjøpt ferje, som venteleg blir første eksempelet på det nye konsern-designet.