— Samtidig som politimeisteren enno nekta for å ha vore rusa i teneste og ingen utanfor politidistriktet var varsla om episoden, fekk ein av dei involverte betjentane beskjed om at han skulle gløyme saka, seier Mortvedt.

— Dette skjedde den påfølgjande fredagen, nesten ei veke etter episoden. Først laurdag erkjende Ese å ha vore rusa. For betjentane framstod det slik at Ese nekta for alt, og stasjonssjefen sa dei skulle gløyme saka. Ut frå dette fann dei det rett å varsle Spesialenheten.

Mortvedt fortel at leiinga ved politidistriktet var tause da han først tok kontakt og kom med spørsmål om saka.

— Eg synest dei handterte mine henvendelsar på ein litt merkeleg måte. Vi kunne i alle fall oppklart mistydinga i bladet, der vi feilaktig påstår at det var administrasjonssjefen som kalla inn til møtet med dei to betjentane, seier Mortvedt.

I leiarartikkelen i siste nummer av Politiforum skriv Mortvedt at Ese neppe ville trekt seg om det ikkje hadde vore for at dei tilsette hadde varsla. Saka skulle gløymast, og korkje Ese eller øvrig leiing tok initiatv til å varsle slik dei skulle, skriv han mellom anna. Og når Ese i si pressemelding skriv at «ingen har lidd overlast som følgje av denne hendinga», meiner redaktøren dette er heilt feil.

«Eks-politimester Ese må skjønne at varslingen vil være en voldsom belastning for involverte tenestemenn», skriv han i leiarartikkelen.