Bilene har rullet gjennom Lærdalstunnelen, og videre over de to fjellovergangene E 16 Filefjell og Rv 52 Hemsedalsfjellet. Riksveg 7 Hardangervidda er trafikktaperen.

Det viser tallene fra Statens Vegvesen for vinteren 2001/2002. Vegvesenet karakteriserer kjøreforholdene som tilnærmet en normale på fjellovergangene for perioden fra 1. november til 1. mai..

Her er de nakne fakta for vinteren 2001/2002:

*Over Hemsedalsfjellet og Filefjell var gjennomsnittlig døgntrafikk i vinter 995 biler, en økning på 155 biler fra forrige vinter.

*På riksveg 7 Hardangervidda var gjennomsnittlig døgntrafikk kun 285 biler, en nedgang på 47 biler fra forrige vinter.

*Riksveg 50 Aurland— Hol, som vegdirektøren ønsket å vinterstenge i fjor høst, har omtrent samme døgntrafikk, 180 biler, som forrige vinter.

I sin innstilling til samferdselsdepartementet sist høst skriver Vegdirektøren at sannsynlig døgntrafikk på RV 7 Hardangervidda vil være 415 på vinterstid. Det ble altså 285 biler ifølge Vegvesenets tellinger.