— Jeg gleder meg til å begynne i åttende klasse. Men det var jo gøy å være med pappa på jobb i dag, sa Heine Røssvold til BT mandag.

Heine, som har Downs syndrom, skulle starte på ungdomsskolen denne uken, men det var før spesialklassen han går i på Hop oppveksttun ble rammet av streik.

Brøt reglene

Utdanningsforbundets streikeuttak brøt imidlertid mot deres egne retningslinjer, noe de selv innrømmet da BT kontaktet dem i går.

— Noen ganger har vi uttak som rammer mer enn nødvendig. Det er tilfellet her på Hop, og det er ikke meningen, sa lokallagsleder Bjarne Mohn Olsvold.Han beklaget selv at spesialavdelingen ved Hop oppveksttun ble rammet av streik.

Snudde rundt

Nå har de innvilget skolens søknad om dispensasjon fra streikeuttaket.

Rektor Olav Lunde Fjelltveit på Hop oppveksttun sier skolen søkte om dispensasjon på mandag. Allerede i dag gikk søknaden gjennom.

— Alle foreldre har fått beskjed. Så vi starter opp undervisningen for den gruppen på 13 elever som dette gjelder allerede onsdag.

Kunne vært unngått

Fjelltveit legger ikke skjul på at det har vært en frustrerende prosess.

— Dette kunne for så vidt vært unngått om det var unngåelse som var poenget. Jeg er ikke sikker på at de har vurdert dette skikkelig i forkant, og denne delen av avdelingen ble derfor rammet av streiken

Fjelltveit registrerer at de fikk godkjent dispensasjonssøknaden på et øyeblikk, selv om man vanligvis ikke skal få dispensasjon om det ikke gjelder liv og helse.

— Kanskje jeg tenker liv og helse i for snever forstand, men her er det vel egentlig ikke dispensasjonsgrunnlag. Men vi tar imot det vi får.

- Litt irriterende

Heines far, Lars Arve Røssland, sier det var hyggelig at det gikk som det gikk.

— Dette var en god melding å få.

Han sier seg imidlertid enig med rektoren på Hop i at prosessen de har vært gjennom kunne vært unngått.

— Det tyder all kommunikasjonen med alle partene. Det er irriterende at dette har skapt en del unødvendig trøbbel for elevene og oss andre.