— Vi kunne like godt levert inn hele våpenet, sier Terje Eldholm. Han har vært heimevernssoldat siden 1985 og hatt et gevær stående hjemme i skapet. Han ser liten vits med å ha et gevær uten tennstempel og fjær.

Uvettig bruk

80.000 heimevernssoldater har hatt AG 3 automatgevær, MP-5 maskinpistol eller Glock P80-pistoler stående hjemme her i landet. De er registrert og fullt lovlig oppbevart. Det er enkeltpersoners uvettig bruk av våpenet i fredstid som har fått Forsvaret til å be soldatene levere inn tennstempel og fjær. Like før jul brukte en HV-soldat i Trøndelag våpenet til å ta livet av sin kone og seg selv. Slike ting skal ikke skje igjen.

— Ulykker er forebygd ved at våpen er inndratt når vi visste folk var ustabile, opplyser Jan Tore Fossdal, områdesjef for Heimevernet i Bergen sentrum og Sandviken.

Umulig innsikt

Han innrømmer at det er umulig å ha innsikt i hvordan folk har det med seg selv og opplever innleveringen som en grei ordning. I går sto han ved Rosenkrantztårnet på Bergenhus og tok imot tennstempel og fjær fra HV-soldatenes gevær i Bergen sentrum og Sandviken. Der står han også i dag.

— Slik trusselbildet er i dag, er det ikke noe problem at våpenet ikke kan brukes, sier Kristian Salbu da han leverer inn tennstemplet til sitt gevær.

— Vi skal være lynraske med å levere det ut igjen om noe skjer, forsikrer Jan Tore Fossdal. Han opplyser at samtlige gevær vil få kammerlåser om et par år.

INNLEVERING: Terje Eldholm hadde geværet med og leverte inn tennstempel og fjær til områdesjef Jan Tore Fossdal i går. Ørjan Karlsen var med for å se. (Foto: Gidske Stark)