Heimevernet (HV) legger om kursen og blir ikke til å kjenne igjen. HV-avdelinger som har vært lite på øvelse de siste årene, som har en høy alderssammensetning og som ikke har som oppgave å passe på spesielt viktige samfunnsinstitusjoner, vil få det dårligste øvingstilbudet i årene fremover.

For mange vil dette i praksis bety ingen øvelser i det hele tatt.

Major Harald Aamoth i Heimevernsstaben bekrefter overfor Aftenposten at HV, på grunn av vanskelig økonomi, nå innfører en førsteprioritet for 9000 av de totalt 45.000 soldatene. 5000 av dem tilhører HVs gjeveste avdelinger, kalt innsatsstyrker. Alle disse skal bli kalt inn til øvelser hvert år.

Sjelden eller aldri

Så har man en ambisjon om å trene ytterligere 9000 hvert år, men noen garanti foreligger ikke.

Resten av HV-soldatene vil i praksis sjelden eller aldri bli kalt ut for å øve. De blir nå soldater bare på papiret.

Den dramatiske utviklingen kommer knappe fire år etter at det nye norske Heimevernet ble lansert med brask og bram høsten 2006. Da hadde HV akkurat vært gjennom en kostnadskrevende omstilling. Antall soldater ble kuttet ned fra 83.000 til 45.000. Avansert utstyr ble handlet inn for over 850 millioner kroner. De gjenværende soldatene skulle trenes hvert år, med høy kvalitet på treningen.

Skal rake grus — ikke bruke geværet

Lav aktivitet

Men det er ikke blitt noe av den årlige treningen. Siden 2007 har aktiviteten falt kraftig. I fjor var det ikke penger til å trene en eneste «vanlig» HV-soldat, bare innsatsstyrkene.

HV har også nettopp mistet sin egen rekruttskole, sin egen befalsutdannelse, og har i dag bare nok offiserer og annen ledelse til å håndtere 9000 soldater ute i felt, i en begrenset periode.

  • Det vil være naturlig å trene et område som trente året før, og som har det riktige aldersspennet, ikke soldatene som ikke har trent siden 2007. Rett og slett fordi vi får mest igjen for pengene. De som ikke har trent siden 2007, kan kalles inn hvis vi får en ny «situasjon», sier Aamoth.

Det vil si om trusselbildet mot Norge endrer seg, eller det melder seg behov for å droppe en samfunnsinstitusjon ett sted i landet og fokusere på et annet.

Kan ikke brukes

Ifølge Forsvaret selv er det bare soldater som har vært på trening tre år i strekk som har såkalt «full operativ kapasitet». Det betyr at de kan brukes i moderne krigføring.

  • Ser vi ikke i praksis en voldsom nedbygging av Heimevernet?
  • Vi sier at vi prioriterer kvalitet og reaksjonsevne fremfor volum, sier major Aamoth. Han minner om at de beste soldatene i HV i dag holder en mye høyere standard enn tidligere. Så høy at 15 prosent av dem som i dag er på utenlandsoppdrag, tilhører HV.