Helgeseter, øvst i Sædalen, Bergen. Her bor Helge Lockert (biletet), her har han sin arbeidsplass, saman med tretti andre menn og kvinner.

Helgeseter vart etablert på 1950-talet som ein helsepedagogisk skule for barn med psykiske og fysiske funksjonshemmingar og særskilde behov for omsorg.

I dag er det ingen barn her, men ein unik, stor familie som har levd og lever eit liv saman, som spelar og syng saman, arbeider saman og deler det meste av kvardagar, høgtider, sorger og gleder.

LES REPORTASJEN i BTMagasinet lørdag.