RAGNHILD HOV

METTE RISA

Det er fjerde gang ni år gamle Hege Therese er innlagt på Kirurgisk avdeling. Tarmene hennes vokser sammen og hun har gang på gang blitt operert for å bli kvitt lidelsen.

Selv om Hege Therese er syk, kjeder hun seg. Haukeland Universitetssykehus har nemlig ikke organisert leketilbud til barn som er innlagt på andre avdelinger enn Barneklinikken.

— Dagene blir lange. Hege Therese gruer seg alltid til å bli innlagt i Sentralblokken. Det er ikke operasjonen som skremmer henne, men tanken på de lange dagene i sengen, forteller moren, Svanhild Solholm.

Populær klovn

— Hva er det som er bedre med Barneklinikken?

— Der har de leketerapi, så da slipper jeg å ligge i sengen hele dagen og kjede meg, forteller Hege Therese.

Påskepynten på bordet laget hun sist hun var på barneklinikken, og hun har også laget navneskilt både til seg selv og andre på avdelingen, og malt på glass.

Alle barn som blir innlagt på Haukeland, får tilbud om skole tre timer pr. dag, men på Barneklinikken er det også et organisert leketilbud. I tillegg blir det ofte arrangert andre aktiviteter, blant annet kommer det en klovn på besøk flere ganger i uken. Klovnen er svært populær blant pasientene.

— Ekstra aktiviteter finnes ikke for barn som blir innlagt på de andre avdelingene på sykehuset, sier Solholm.

Det synes hun er synd.

Hun forteller at hun merker at Hege Therese trives langt bedre på sykehuset når hun er innlagt på Barneklinikken enn på Kirurgisk avdeling.

— I de tilfellene hun er blitt overført til Barneklinikken, har hun kommet seg mye raskere etter operasjonene enn når hun er blitt værende på den «voksne» avdelingen etter operasjonen. Der har det faktisk skjedd at hun har fått lov å reise hjem tidligere enn avtalt fordi legene har merket at Hege Therese blir deprimert av å ligge på sykehuset.

Sykehuset beklager

I dag er det innredet et eget lekerom til barna som oppholder seg på avdelingen hvor Hege Therese er innlagt. Men rommet fungerer i praksis bare som lekerom får barna som venter på behandling på poliklinikken.

— Siden det ikke er knyttet noen aktivitetsleder til avdelingen, fungerer dette ikke som noe alternativ for Hege Therese. Rommet er også ofte fullt, både med ventende foreldre og barn, sier Svanhild Solholm.

Sykehusledelsen i Helse Bergen forstår Hege Therese og de andre barna som er i samme situasjon som synes at sykehushverdagen er kjedelig.

— Det er beklagelig at vi ikke kan gi samme aktivitetstilbud til barna som blir innlagt på andre avdelinger, konstaterer klinikkleder Robert Bjerknes på Barneklinikken. Også administrerende direktør, Anne Kverneland Bogsnes, beklager at sykehuset ikke kan tilby bedre forhold for barna.

I dag er en knapp tredel av alle barn som er innlagt på sykehuset pasienter på andre avdelinger enn Barneklinikken.

Håper på barnesykehus

Klinikkleder Bjerknes mener at et trivselstilbud for de små pasientene i prinsippet er like nødvendig som helikopterlandingsplass og andre høyt prioriterte tilbud til voksne pasienter.

Han håper nå at sykehuset får bevilget midler til nytt barnesykehus så raskt som mulig. Det nye barnesykehuset er kostnadsberegnet til 700 millioner kroner og skal etter planen stå ferdig i 2010. Styret i Helse Vest er positive til storinvesteringen. Byggestart er planlagt neste år om Helsedepartementet og Stortinget sier ja

— Da vil alle barn bli innlagt på samme sted. Der er det også planlagt et trivselssenter for pasientene slik at vi skal kunne tilby aktivitet og lek utover de tilbudene vi har på barneklinikken i dag, sier Bjerknes.

KJEDER SEG PÅ SYKEHUSET: Hege Therese (9) blir ofte sittende på rommet sitt når hun er innlagt på Haukeland. Men ikke når hun er på Barneklinikken. Mor Svanhild Solholm etterlyser et aktivitetstilbud for alle barna som er på sykehuset, ikke bare de som er innlagt på Barneklinikken.<br/>Foto: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN