Det var da bystyret skulle diskutere bosetting av flyktninger i Bergen, at det tok skikkelig fyr. Byrådet vil bosette 250 flyktninger, det samme som Integrerings— og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har bedt om. Men bare 20 av disse skal være mindreårige asylsøkere, mens IMDI hadde bedt om 35.

- Uvesentlig

Robert Monsen (H) skulle presentere byrådpartienes forslag. Flere av hans uttalelser fikk sinnene i kok blant opposisjonen.

— Det finnes 43 millioner flyktninger i verden. Norges bidrag i forhold til å ta imot flyktninger, er derfor helt uvesentlig i den store sammenhengen, sa Monsen blant annet.

Han kommenterte dessuten kravet om å ta imot mindreårige flyktninger på denne måten:

— Det er interessant at enkelte land er begynt å sende tilbake mindreårige afghanske flyktninger. Det kan jo tyde på at de ikke var flyktninger likevel, men spydspisser som var sendt ut for å sikre hele familien et godt liv i Vesten.

Oddny Miljeteig (SV) freste mot Monsen.

— At mindreårige flykter fra Afghanistan, kan da ikke komme som en overraskelse på Høyre. For hvem er det som kriger i Afghanistan? Mener Monsen at de ikke har en god grunn til å forlate landet, og at alle bare er lykkejegere? spurte hun.

Og slo fast:

— Vi har ikke noe eget reservat der vi kan bosette flyktninger, de må bosettes i kommuner. Det ligger fremmedfrykt bak denne retorikken til høyresiden.

- Usmakelig av Monsen

Geir Kaland svarte på vegne av Høyre. Han viste til at han selv er verge for en mindreårig afghansk gutt, og at han derfor kjenner problemene med å få tak i fosterfamilier til denne gruppen.

— Jeg skal ha meg frabedt de beskyldningene Miljeteig retter mot oss, sa han.

Også fungerende helsebyråd Filip Rygg (KrF) var på talerstolen for å roe gemyttene.

— Det handler ikke om vilje til å ta imot mindreårige flyktninger, men dette er et kapasitetspørsmål. Byrådet vil også vurdere om vi skal bosette flere enn de 20 når vi ser på situasjonen til sommeren, forsikret han.

Det hindret ikke opposisjonen å fortsette kritikken av byrådspartiene - og Monsen spesielt.

— Uttalelsene Monsen kom med, var direkte usmakelige, sa Hallgeir Utne Hatlevik (Ap).

— Monsen sier at det uvesentlig hvor mange flyktninger vi tar imot. For den enkelte flyktning er det ikke uvesentlig. Dessuten har Norge en forpliktelse, og spørsmålet er hvor stor del av den børen Bergen vil ta. Nå føler jeg vi svikter de andre kommunene, sa Ove Sverre Bjørdal (Sp).

Ingen Maria Amelie-kritikk

Tidligere på dagen foreslo Idun K. Bortne (V) at byrådet skulle sende et brev til regjeringen med kritikk mot måten papirløse flyktninger behandles på i Norge. Mens byråd Lisbeth Iversen (KrF) åpnet for muligheten, dersom bystyret ønsket det, ble forslaget torpedert av flertallet i bystyret.

— Vi har en rettsstat, og den har Maria Amelie tatt i bruk. Det ville være feil av bystyret i Bergen å ta stilling til slike kompliserte, juridiske forhold med internasjonale dimensjoner. Dette er Stortingets oppgave, sa Birthe Taraldset (H).

Kommentarer? Vennligst bruk feltet under!

ANGREP: Oddny Miljeteig anklaget høyresiden for fremmedfrykt. ARKIVFOTO