I går markerte beboerne på Nordnes, forfatter Erling Gjelsvik, skuespillere og justisministeren at det er 700 år siden henrettelsen. Det gjorde de med musikk, taler og innslag fra det ferske sogespelet «Audun Hugleiksson — Kongens mann» av Edvard Hoem, som hadde premiere i august i Jølster.

Trolig falt baronen, hirdmannen og stallkaren Audun Hugleiksson i unåde hos den nye kongen Håkon Magnusson, som støtte sin bror og fars fremste rådgiver ut i kulden. Hugleiksson ble henrettet på Knatten på Nordnes første søndag i advent 1302.

Viktig politiker i sin tid

— Jeg er her for å markere en betydelig justispolitiker som aldri har fått den plassen han har fortjent i historien, sier justisminister Odd Einar Dørum. Han tror dagens politikere kan lære av historien om Audun Hugleiksson.

— Det viktigste med Hugleikssons historie er at den forteller hva jusen kan bety for et samfunn. Jusen må brukes til å bekjempe monopoldannelser som er roten til sosial råskap.

Hugleiksson var en nøkkelperson i å utarbeide lovene Magnus Lagabøte fra 1277. Som kongens utsending hadde han kontakter i Europas kongehus og var den første nordmannen som fikk æren av å bli adlet. Adlingen fant sted i Skottland i 1293, men forhindret ikke at den mektige mannen måtte dingle fra et rep ni år senere.

Hodene rullet

— Dette stedet har sett mer uhygge enn noe annet sted i Bergen, påminner førstearkivar Christopher Harris en alvorlig, taus og frossen forsamling.

Ved Heksesteinen rullet hodene, bålet brant og tauet strammet rundt halsen. Det var øye for øye, tann for tann. Og ble man hengt, havnet man ikke i vigslet jord og var dømt til evig fortapelse. Samfunnet fryktet Guds vrede dersom man ikke fulgte blodhevnens vei.

INGEN NÅDE: Markeringen av statsmannen Audun Hugleikssons henrettelse ga publikum frysninger på ryggen på Nordnes i går. Her trekker Hugleiksson - spilt av Gard Frostad Knudstad fra Sogn & Fjordane Teater - sine siste åndedrag.<p>FOTO: ARNE NILSEN