Jan Reidar Rasmussen, tidligere kultursjef i Åsane og Arna, fikk «Kulturprisen for 2005». Den regnes som den gjeveste prisen som blir gitt i Åsane.

Han fikk den for mangeårig innsats som kultursjef i bydelen. I 14 år hadde kjuagutten fra Sandviken jobben før han ga seg tidligere i år. Han sørget for et godt og blomstrende kulturliv i bydelen., og var opplagt kandidat til prisen ble det sagt i jurybegrunnelsen.

«Kulturambulansen»

Egentlig har han aldri gitt seg, for etter at han ble pensjonist er han en del av «Kulturambulansen» i Åsane. Han var en av stifterne til Åsane historielag, han har lagt ned mye arbeid for idretten, og han tok initiativet til en ny bygdebok for Åsane. Den er nå i arbeid.

Årets «Kulturvernpris» gikk til far og sønn Harald— og Per Toppe for deres arbeid med å ta vare på eldgamle kulturminner fra jordbrukssamfunnet. De har restaurert gamle steingarder mellom innmark og utmark, og utefjøs langs den gamle trondheimske postvei fra Mellingen og nordover.

Hjertelig applaus

Den siste prisen, kalt «Miljøpris» gikk til NMK Bergen for arbeidet de har lagt ned gjennom mange år på Eikås motorsenter. Stedet brukes flittig av motorinteressert ungdom og voksne, og det er blitt et fint miljø som besøkes flittig. Her får også ungdommer opplæring. De to ildsjelene gjennom mange år, Amund Øksnes og Trond Madsen, hadde tydelig mange av sine venner i Flaktveithallen i går, for applausen var sterk og hjertelig.

Prisen er på 6000 kroner og statuett til hver enkelt. Den er en kopi av bautaen som ble funnet i Eidsvåg i 1901.

I dag er den offisielle åpningen av Kulturfestivalen. Da kommer ordfører Herman Friele til Åsane senter kl. 11.45.

VINNERNE. Jan Reidar Rasmussen (fra venstre), som fikk den gjeve Kulturprisen, videre Per- og Harald Toppe, som ble hedret for arbeidet med å vedlikeholde eldgamle bygningsminner. Til høyret Trond Madsen og Amund Øksnes, som ble hedret for arbeidet med Eikås motorsenter.
Øivind Ask