De to var de første som kom til ved ulykken i Fløyfjellstunnelen novemberettermiddagen. Ved 16.20-tiden oppsto det brann i en bil i tunnelen. Helt uforberedt oppfattet de alvoret i situasjonen og satte øyeblikkelig i gang med å forsøke å redde bilføreren i ulykkesbilen.

« Det ble utført brannslukking samtidig som bildører ble forsøkt åpnet og bilvinduer ble knust for å få tilgang til den fastklemte og bevisstløse bilføreren», heter det i en pressemelding fra Hordaland politidistrikt.

De to gjorde også en innsats med å få satt i gang andre med brannslukking for å holde flammene i sjakk til brannvesenet kom til stedet.

»Det er på det rene at den uredde og handlekraftige innsatsen som ble gjort i forsøket på å redde livet til sjåføren i ulykkesbilen, er langt mer enn det som er vanlig av publikum ved alvorlige ulykker som denne», heter det videre i pressemeldingen.

Wenche og Gustav Myklebust ble hedret av politimester Vidar Refvik for uredd og korrekt handling i forbindelse med dødsulykken i Fløyfjelltunnelen 10. november.
TRYGVE HILLESTAD/HORDALAND POLITIDISTRIKT