— Ildsjelene skaper veksten og varmen blant oss. Vi vil trekke dem frem i lyset og la dem stå der til inspirasjon for andre, sier marketingdirektør Trond Bogsnes i Bergens Tidende. Han leder prosjektets styringsgruppe, og har de siste ukene jobbet aktivt med å meisle ut prosjektet.

For det er en storsatsing for å synliggjøre ildsjelene vi snakker om. Grieg Foundation, G. C. Rieber Fondene, Kavlifondet og Sparebanken Vest står i samarbeid med Bergens Tidende bak tiltaket. Prisene består av et pengebeløp og et spesielt pristildelingsbevis. Beløpene vil variere, men det vil være priser opp i 100.000-kronerklassen.

Brenner for noe

Det er de som brenner for noe og gjør en uegennyttig innsats ut over det vanlige i lokalmiljøet som skal æres med disse prisene. Tenk alt som skjer i fritiden. Alltid er det noen ildsjeler som står og trekker oss andre med. Barn, unge og foreldre er dem evig takknemlig.

De som får prisene, vil først og fremst være prosjekter, lag og organisasjoner, men de kan også tildeles enkeltpersoner. Prisene tildeles i klassene Kunst og kultur, Sport og idrett, Humanitært arbeid og Lokalsamfunnet. Dessuten utdeles en spesiell pris for Framsyn, og Årets ildsjel skal kåres. Juryen, som ledes av tidligere stortingsmann Oddvar Nilsen, kan og dele ut priser i andre kategorier om den ønsker det. Dette er ikke prisen som først og fremst gis for lang og tro tjeneste. Det vil i stedet bli lagt vekt på at innsatsen er skapende og fremtidsrettet.

— Kan vi løfte frem en ny idé og et nytt tiltak som kan spre seg over hele Vestlandet, hadde det vært hyggelig, sier Trond Bogsnes.

Skaper fellesskap

— Uten ildsjelene ville det vært kaldt blant oss. Disse som tar vare på sine medmennesker, skaper fellesskap og får det til å skje noe og gjør det godt å bo i et lokalsamfunn. Nettopp i vår tid trenger vi å oppdage ildsjelene rundt oss, sier Ole Bjørn Kringstad. Han har fått jobben som prosjektleder.

Tenk hva kor, korps, idrettslag, grendelag, husmorlag og alle misjonsforeningene betyr på Vestlandet. De setter farge på omgivelsene og skaper et engasjement i utallige lokalsamfunn. Bak hvert eneste kor og lag står noen ildsjeler og legger til rette for at andre skal få utfolde seg. Vi ser dem ofte ikke, men de betyr mer enn vi aner.

Du kan selv nominere kandidater til alle ildsjelprisene. Om noen dager offentliggjør vi hvordan du går frem. Ingen kan søke om å få ildsjelprisen. Alle må bli foreslått og nominert av andre.

Offentliggjøres i 2006

Navnene på de utvalgte kandidater til å konkurrere om de ulike ildsjelprisene offentliggjøres i begynnelsen av 2006. Leserne blir invitert til å stemme på kandidatene, mens en oppnevnt jury vil ta den endelige avgjørelsen på bakgrunn av stemmer, prisens intensjoner og regler.

— I en idoltid vil vi løfte frem sliterne som står bak i kulissene. Nettopp de er de virkelige heltene vår, understreker Trond Bogsnes.

Han peker på hva dugnadsånden har betydd på Vestlandet. Nå er den på hell enkelte steder. Andre steder lever den i beste velgående. Ildsjelene har utviklet landet vårt og skapt varige verdier innen helse, omsorg og velferd. Disse verdiene må vi ta vare på og utvikle på nye måter.

Ole Bjørn Kringstad forteller at folk alltid slår av en prat når de møtes på Misje i Fjell kommune der han bor. Folk bryr seg om hverandre. Det er sagt om moderne mennesker at de har alt - det er også alt de har. Men forsvinner omsorgen, forsvinner også noe av limet i samfunnet. Ildsjelene trengs som aldri før.

Ildsjelprisen for Framsyn tildeles prosjekt, lag, organisasjoner eller personer som har gjort en kreativ og nyskapende innsats for å utvikle samfunnet.

Ildsjelprisen for Kunst og Kultur er en anerkjennelse eller oppmuntring for mennesker som har gjort en tydelig målrettet innsats for kulturarbeidet på Vestlandet.

Ildsjelprisen for Sport og Idrett tildeles personer eller lag som har gjort en særlig uegennyttig innsats for sport og idrettsliv på Vestlandet.

Ildsjelprisen for Humanitært Arbeid går til en organisasjon, prosjekt, lag eller person som har gjort en særlig uegennyttig innsats for humanitært arbeid. Ildsjelprisen for Lokalsamfunnet går til den eller de som har gjort en særlig innsats for å utvikle sitt lokalsamfunn. Årets ildsjel gis til en eller flere som kan stå som forbilder for oss. Prisen er en æresbevisning og anerkjennelse til en person som gjør en synlig innsats for positive levekår og for fremtiden på Vestlandet.

SVEIN TVEIT