EYSTEIN RØSSUM

RUNE CHRISTOPHERSEN

TERJE ULVEDAL

Seint laurdag kveld fekk politiet stadfesta det dei allereie fredag følte seg rimeleg sikre på: Folkehøgskuleelev Hedda Karterudseter vart kvelt av ein ukjent gjerningsmann inne på sitt eige rom ved Sogndal Folkehøgskule.

Allereie då Kripos-teknikarane kom til Sogndal natt til fredag gjorde dei funn som gav grunn til å setje i gang full drapsetterforsking:

  • 19-åringen hadde fleire mindre, blodige skrammer i ansiktet.
  • Ho hadde hatt mindre blødingar frå luftvegane; eit vanleg teikn på kveling.
  • Ho var dels avkledd.
  • Ho hadde mistenkelege merke på halsen.

Teikn på seksuelt motiv

Det er også funne blåmerke andre plassar på kroppen til drapsofferet.

Politiets teori er at skrammene og blåmerka skriv seg frå kampen med gjerningspersonen. Karterudseter vart, etter det Bergens Tidende kjenner til, kvelt med hendene.

Det skal vere gjort funn som kan peike i retning av eit seksuelt motivert drap. Bergens Tidende kjenner til at 19-åringen berre var påkledd på overkroppen då ho vart funnen.

Politiet avviste i går kveld kontant alle spørsmål om drapet kan ha vore seksuelt motivert.

Det skal ikkje vere funne eintydige spor etter valdtekt eller valdtektsforsøk på drapsofferet, men det er tatt ei rekkje prøver med tanke på eventuelle DNA-spor frå gjerningsmannen.

— Det er ikkje alltid mogleg å sjå etterpå om det faktisk er gjennomført ei valdtekt, seier ei kjelde til Bergens Tidende.

Også på drapsstaden skal teknikarane frå Kripos ha sikra spor der dei håpar å finne DNA-profilen til gjerningspersonen.

Politiet er sikre på at drapet må ha skjedd inne på rommet til jenta. Det er ingen ting som tyder på at ho har vorte offer for ein innbrotstjuv: Både lommebok, telefon og andre saker av verdi var urørt.

Henta jakka etter 01.00

Det låg ein plastpose nær den døde då ho vart funnen, men etter obduksjonen kjenner politiet seg rimeleg sikre på at posen ikkje har vore brukt til sjølve drapshandlinga.

Alle dei nærare 100 personane som inntil i går kveld hadde vore inne til vitneavhøyr, har frivillig avgitt DNA-prøver.

Den siste sikre observasjonen av Hedda Karterudseter vart gjort ved utestaden Meieriet mellom klokka 01.15 og 01.30 natt til torsdag. Då hadde ho henta jakka si, og vart sett av ein medelev som arbeidde i garderoben denne kvelden.

— Vi har ingen opplysingar som tyder på anna enn at ho då var på veg heim, sa utrykkingsleiar Asbjørn Hansen i Kripos under politiets pressekonferanse i går.

To av spørsmåla drapsetterforskarane nå stiller seg er:

  • Gjekk 19-åringen aleine heim, eller hadde ho følge med nokon?
  • Kan nokon ha følgd etter henne dei 850 metrane frå Meieriet til internatet ved folkehøgskulen?

Døra som regel ulåst

Det har ikkje vore vanleg å låse ytterdørene ved internatet, og det er heller ingenting som tyder på at døra var låst natt til torsdag.

Ingen av dei seks elevane som delte bad og kjøkken med Karterudseter skal ha høyrt noko unormalt natt til torsdag. Først då ingen hadde sett henne heile torsdagen, gjekk ei jente frå naborommet inn til 19-åringen, like før kl. 19.30 torsdag. Der fann ho medeleven død. Døra inn til Karterudseter var då ulåst.

Rettsmedisinarane har ikkje greidd å fastslå eit sikkert dødstidspunkt, men politiet trur Karterudseter må ha vorte drepen ein eller annan gong natt til torsdag.

Leigde inn vakter

Hedda Karterudseter kom frå den vesle bygda Flatdal i Seljord kommune. Ho begynte på friluftslinja ved Sogndal Folkehøgskule 25. august.

— Ho var ei blid og positiv jente, og skilde seg ikkje ut på nokon måte frå resten av elevflokken, seier rektor Frode Hjort-Larsen.

Eit større hjelpeapparat er sett i verk for elevane etter drapet, blant anna med prest og diakon. Fleire av dei elevane som reiste heim etter dødsfallet, var i går på veg attende til skulen.

Eit vaktselskap vart i går leigd inn for å patruljere ved internatet nattetid.

— Vi vil at elevane skal kjenne seg så trygge som råd. Samtidig reknar eg det for heilt usannsynleg at noko som dette skal kunne hende ein gong til, seier rektor Hjort-Larsen.

KVELT: Hedda hadde mistenkelege merke på halsen.