I en pressemelding skriver verftsdirektør Tor Leif Mongstad i Havyard Leirvik AS at bedriften vedtar boten av prosessøkonomiske grunner. Bedriften erkjenner ikke å ha overtrådt noen bestemmelser.

– Havyard Leirvik beklager den tragiske ulykken og har iverksatt en rekke tiltak for å forhindre at slike ulykker skjer igjen, skriver Mongstad.

Dødsulykken skjedde i forbindelse med ombygging av et forsyningsskip. De tre polske arbeiderne var ansatt hos en underentreprenør, og den ene av dem klatret ned i en tank for å hente en vinkelsliper han hadde mistet.

Da han fikk problemer, klatret to andre ned for å hjelpe ham. Alle tre døde av oksygenmangel, den ene på stedet og de to andre på senere på sykehus.

Etter påtalemyndighetens syn dreide saken seg om omfattende svikt i HMS-systemet.