19. mai 2013 ble havørnen funnet i sjøkanten på Heilevang, på grensen mellom Førde og Askvoll i Sogn og Fjordane. Forbipasserende oppdaget fuglen som satt fast i en saksefelle.

— Dessverre henger slike antikvariske holdninger til fangst igjen hos enkelte, sa Terje Negard ved Veterinærkontoret i Førde da BT skrev om tiltalen.

Retten delt

Nå er det avsagt dom i saken. En mann i 70-årene fra Sogn og Fjordane er funnet skyldig i brudd på viltloven og naturvernloven. Fjordane mener han satte ut fellen som havørnen havnet i.

To av dommerne at mannen var skyldig, mens den tredje mente han burde frifinnes på grunn av manglende bevis. Det ble blant annet funnet en fullstendig DNA-profil på fellen, men den stammet ikke fra mannen.

Hans forsvarer sa at det tydet på at andre hadde satt fellen ut.

— Bekymret for småvilt

Fellen var kamuflert med mose, og som åte var det lagt et sauehode i fellen. Tilsvarende sau ble funnet hjemme hos mannen året etter. Rettens flertall fant «etter ei konkret heilskapsvurdering av det samla bevisbiletet at det er prova utover ei kvar rimelig og fornuftig tvil at det er tiltalte som har sett ut slagfella».

Han er også dømt for å ha drevet jakt utenfor sesongen. Dessuten ble han funnet skyldig i å ha brukt ulovlige fangstredskap i 2013 og 2014 i Førde og i Gaular.

I retten forklarte mannen at han hadde drevet jakt med revesaks og slagfelle i 50 år og at han de siste årene hadde drevet jakt med mårfeller. Han var bekymret for småviltet i området. En av grunnene til jakten var at mannen ville redde småviltet, forklarte mannen i retten.

I februar 2014 kom naturoppsynet på befaring ved Friborgstølen i Gaular kommune. Der fant de to ulovlige feller. Mannen innrømmet at den ene var hans, men nektet for den andre. I retten mente han at det var naturoppsynets utsendte som hadde plantet fellen på stedet.

Ørnen sluppet ut

Dette avviste retten. Politiet kom senere på ransaking hos mannen. I frysen fant de tre nedfrosne lam uten hode og et lam med hode. Ifølge dommen var åtet i den ulovlige fellen og fellen som ørnen havnet i, av samme slag som lammene i frysen.

Det har ikke lyktes BT å få kommentar fra mannens forsvarer Ivar Eivind Hauge.

Det hører med til historien at havørnen etter alt å dømme klarte seg fint og ble trolig forlikt med sin make etter behandlingen hos veterinæren i Førde.