KARI PEDERSEN

Bergen og Omland Havnevesen, som er et interkommunalt selskap, har altså snublet i sin ferd gjennom kommunens byggesaks-labyrint.

Og det selv om styreleder for havnevesenet, varaordfører Kristian Helland (KrF). også er nestleder i komité for miljø og byutvikling. Den samme komiteen som normalt skulle godkjent det ikke-godkjente møterommet.

Historien om havnevesenets «styrerom» på taket er nesten til å smile av. Men det gjør ikke Tormod Carlsen, leder i Sydnes og Nøstet Velforening.

Krever riving

Velforeningen krever møterommet revet, med den begrunnelse at det stjeler sol og utsikt fra lekeplassen på Engen. En lekeplass som er nærmiljøets viktigste samlingsplass.

— Før gikk solen ned bak Askøy. Nå forsvinner den bak møterommet på terminalbygget. Vår og høst stjeler takoppbygget en halv time sol fra oss, argumenterer Carlsen.

I den vedtatte reguleringsplanen er høyden på terminalen satt til 17 meter. «I tillegg kan det tillates mindre takoppbygg for tekniske formål», står det i reguleringsbestemmelsene.

Underveis mot byggestart vokste takoppbygget og ble til slutt tre meter høyere enn hovedbygget. Pluss stort nok til å romme et møterom.

Først da velforeningen i vår påpekte bruddet på reguleringsbestemmelsene, våknet byggesaksavdelingen. I første omgang ba kommunen om en redegjørelse fra arkitektene.

Søker i ettertid

«Det skulle ha vært søkt om dispensasjon fra planen» skriver seksjonsleder Hans Frugård i brevet til LOGG Arkitektur.

Den dispensasjonssøknaden er nå kommet - tre måneder etter at terminalbygget ble åpnet med pomp og prakt.

Etat for byggesak og private planer har ennå ikke kommet til bunns i saken om møterommet. Blant annet skal byggesaksavdelingen ta stilling til om dispensasjonssøknaden må opp til politisk behandling.

— Det virker som om størrelsen på bygget er innenfor det som er regulert, sier seksjonsleder Jan B. Mjeldstad:

— Det springende punktet er om tekniske rom kan omgjøres til møterom uten å gå veien om en søknad. Det kan se ut som at utformingen av takbygget er klarert i møte med folk hos oss, men her må vi gjøre nærmere undersøkelser.

Godt eksempel?

SVs Tone Salomonsen vil spørre om saken når komité for miljø- og byutvikling møtes torsdag.

Hun er kritisk til flere forhold omkring havnevesenets utbygging i Jekteviken. Den midlertidige parkeringsplassen utenfor terminalen har stått på overtid i snart to år. Salomonsen etterlyser dessuten kanalen inn til sjøboden på Nøstet. Den skulle vært anlagt for lenge siden, sier hun.

— Når kommunens selskap styrer en utbygging, burde det gå foran med et godt eksempel. Hvordan kan kommunen kreve at andre følger reguleringsbestemmelser til punkt og prikke når den selv ikke gjør det? spør Salomonsen.

UTEN LOV: Det flate takoppbygget på den nye Havneterminalen rommer et møterom, som er innredet uten lov. Velforeningen krever møterommet revet.<br/>Foto: KNUT EGIL WANG