Shigella er en tarmbakterie som er i samme kategori som salmonella, og som gir de samme, men gjerne litt alvorligere symptomer. BT har tidligere skrevet om at 38 barn som ferierte på Pascha Bay i Tyrkia, ble innlagt på sykehus med oppkast og diaré.

— Vi har fått opplysninger om at flere av de som var på hotellet har fått påvist shigella. Vi har mistanke om at det var shigella som gjorde barna syke, sier Line Vold, seniorrådgiver ved avdeling for infeksjonsovervåkning ved Folkehelseinstituttet.

Allmennfarlig smittom sykdo

Sykdommen denne bakterien fremkaller - shigellose - er i smittevernloven definert som en allmennfarlig smittsom sykdom. Familien fra Alversund hadde akkurat kommet hjem fra fjorten dager på ferieanlegget Pascha Bay i Tyrkia, da veslejenten på to og et halvt begynte å spy.

— Dagen etter fikk hun oppkast, diaré og høy feber. Hun var kjempeslapp, forteller mor Trine Haukås.

De tok jenten med seg på legevakten. Derfra ble de sendt videre til barneklinikken ved Haukeland Universitetssjukehus. Her ble Isabell innlagt på solat.

— Neste dag var feberen borte og oppkastet var gitt seg. Men hun hadde og har fremdeles diaré , sier Haukås.

Meldepliktig

Shigellose er også meldepliktig:

— Vi fikk beskjed om at legen måtte skrive brev til vår kommunelege om at vår datter er smittet av dette, og at ingen barn som har denne smitten bør gå i barnehage før de har tatt tre avføringsprøver som alle er negative, sier moren til Isabell, Trine Haukås.

Dette går også frem av hjemmesidene til Folkehelseinstituttet.

- Viktig at folk får beskjed

Prøvene kan ikke tas før etter at diareen er over. Trine Haukås fikk beskjed om at prøvene må tas med 48 timers mellomrom. Barn som er smittet med shigella må altså være hjemme fra barnehagen i minst seks dager etter at de er symptomfrie, for å unngå å smitte andre.

— Dette var helt ukjent for meg. Hvis flere er smittet med akkurat denne bakterien, er det jo viktig at alle får beskjed om reglene som gjelder, sier Trine Haukås.

- Fanden løs

Smittevernoverlege Per Espen Akselsen sier at tiltakene for å hindre smitte av Shigella er nøye gjennomtenkt. Meldeplikten er for å kunne spore kilden til smitte. Det har forekommet utbrudd i Norge på grunn av forurenset vann eller grønnssaker.

At smittede barn ikke skal gå i barnehagen før de har avlagt tre negative prøver, med 48 timers mellomrom, er for å sikre at bakterien ikke spres til andre barn:

— Bryter dette ut i en barnehage, er jo fanden løs, sier Akselsen.

Ser alvorlig på saken

Informasjonssjef Elisabeth Larsen-Vonstett i Star Tour sier at de ser alvorlig på saken, og at de vil gjøre alt de an for å finne ut hva som kan ha skjedd. Tidligere har man gått ut i fra at det var bæsj i barnebassenget som var årsaken til at så mange barn ble innlagt på sykehus.

— Vi har ringt rundt til de som ble syke, og sagt at de vil få mer informasjon, sier hun.

Line Vold på Folkehelseinstituttet sier at de i samarbeid med Star Tour vil sende brev til alle som har vært gjester på hotellet i det aktuelle tidsrommet, og informere om bakterien og tiltakene for å unngå smitte.

— I tillegg vil vi sende ut en spørreundersøkelse, for å prøve å kartlegge hvor mange som er blitt syke og hva som kan være årsaken til utbruddet, sier hun.

Rundt hundre i året som rammes

Årlig smittes noe over hundre personer i Norge med Shigella, og de fleste får infeksjonen i utlandet. På Haukeland er det til sammen funnet tre tilfeller av Shigella i løpet av juli måned, hos barn som har vært på ferie i Tyrkia.

— Men det er jo ikke alle som blir syke som oppsøker lege, så sannsynligvis er det en underrapportering her. Barnehagebarn, helsepersonell og de som arbeider med eller serverer mat bør sørge for å få tatt prøver dersom de får alvorlig diare og feber. Er det shigella eller tilsvarende bakterieinfeksjoner, er det veldig viktig at man unngår å smitte andre, sier han.

Line Vold på Folkehelseinstituttet sier at de oppfordrer folk som har fått diaré etter at de har vært på Pascha Bay, om å teste seg for shigella dersom de fortsatt er syke eller det er fare for at de kan spre sykdommen.

— Men man trenger ikke å ta prøver dersom man ikke ha diaré, sier hun.

isabell3.jpg
PRIVAT