Årsaken til ulykken er uvisst.

Det ble noe kø i området da bilen måtte taues.