— Her er mange skjær i sjøen, medgir Kristian Helland, leder av styret for Bergen og omland havnevesen.

Først i dag skal havnestyret drøfte de nye kontroll- og sikkerhetstiltakene i full bredde. Selv om Helland er betenkt over kravet om å sperre av store deler av den sentrumsnære havnen, tviler han på om det vil være riktig av Bergen å motsette seg gjerdekravet:

— Her er vi litt på tå hev. Det er selvsagt viktig at Bergen har en trygg og sikker havn. Dessuten pågår det en hard kamp for å sikre Bergen status som knutepunktshavn. Vi ønsker ikke foreta oss noe som kan føre til at Bergen taper denne kampen, sier Kristian Helland.

I dag er Bergen en av ti nasjonale havner. Et utvalg har foreslått å stryke betegnelsen nasjonalhavn og i stedet utpeke Risavika ved Stavanger og Oslo som nye intermodale knutepunktshavner. Statusen som knutepunktshavn vil gi rett til statlige investeringsmidler.

Lederen av havnestyret er urolig for de estetiske sidene av sikringstiltakene. Helland ser også at høye gjerder langs kaiene har praktiske konsekvenser for borgerne i byen.

— Likevel er jeg redd for at vi her tvinges til å følge det nye regelverket.

— Sikkerhetstiltakene i Bergen havn vil koste et sted mellom 10 og 15 millioner kroner. Ser du mulighet for å sende den regningen til andre enn Bergen og omland havnevesen?

— Dette er blant de spørsmålene vi må drøfte i dag. Jeg er urolig for om vi kan finne andre myndigheter som tar den utgiften, sier Kristian Helland.