Partene er kommet til enighet i havneoppgjøret, melder NTB.

Dermed blir det ikke streik blant 292 losse— og lastearbeidere i 21 norske havner fra Kristiansand til Hammerfest.

Først over tolv timer på overtid kom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Logistikk og Transport fram til en løsning hos Riksmekleren. Meklingen gjaldt tariffavtalene for losse- og lastearbeidere i havnene.

— Arbeidsgiverne mener at forbundets tariffavtaler ikke skal gjelde på privat område. De har derfor sagt opp NTFs tariffavtale med Norlines i Tromsø for utløp med den begrunnelse at det er en privat havn. Det er helt utenkelig å gå med på dette, sa andre nestleder Terje Samuelsen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) underveis.

— Det har vært en svært komplisert mekling, men alt i alt har vi fått fram forslag til nye overenskomster som forhandlingsutvalget enstemmig anbefaler, sier NTFs forhandlingsleder, 2. nestleder Terje Samuelsen.

Timelønna i overenskomstene blir økt med 0,75 kroner fra 1. april, det vil si det samme som i frontfagene.

Bergen Havn er ikke part i konflikten, men har hatt møte både med laste- og lossearbeiderne og terminaloperatørene.

— Vi håper og tror at dette vil løse seg på beste måte, uten streik, sa Roald Eliassen, avdelingsleder for havnedrift i Bergen og Omland Havnevesen, til BT lørdag.