— Vi har vurdert saken de siste dagene, og den har modnet hos oss. Vi må se på dette på nytt, sier havnedirektør Inge Tangerås.

Nye papirer sendes nå styret, som 28. februar skal ta stilling til å omgjøre vedtaket etter forslag fra administrasjonen. Tangerås har forståelse for at veteranbåtentusiastene reagerer.

— De har ikke all verden å rutte med, så disse pengene betyr kanskje mer for dem enn de gjør for Havnevesenet, sier han.

- Strekke oss

At veteranbåtene skulle forlate kaiene i sentrum, var aldri intensjonen, ifølge havnedirektøren. - Vi ønsker å strekke oss så langt vi kan, sier han.

Byråd for bl.a. næring og kultur, Gunnar Bakke, hadde et innlegg i Bergens Tidende den 28. januar under tittelen «Sjøen er vår historie». Da brevet fra Bergen og Omland havnevesen om nye betingelser kom like etterpå, ble både Arne Sundal og Egil Sunde provosert.

— Her er formidling og styrking av kystkulturen et hovedtema. Havnevesenets vedtak synes å være et skudd for baugen for kulturbyrådets og kommunens egen politikk på feltet. Det er også et stort paradoks at vedtaket i Havnevesenet skjer samtidig som Bergen kommune setter i gang arbeidet med å etablere Bergen Nasjonale Veteranskipshavn for blant annet å styrke formidlingen og veteranskipene, og bedre vilkårene deres, mener Sunde.

- Viktige ikoner

— Jeg kjenner saken fra min tid som tidligere leder av havnestyret. Å ta vare på veteranskipene, har vært viktig for Bergen, og båtene er viktige ikoner for havnens historie. Jeg oppfordrer partene til å komme til en minnelig løsning. Mange ønsker at båtene skal ha gode betingelser, men hvilke overlater jeg til andre å bestemme. Jeg har også forståelse for at Havnevesenet driver en havn – ikke et museum. ingen har pant på å være et spesielt sted i byen, men jeg har tro på et samlet miljø, sier byråden.

— Men "Statsraad Lehmkuhl" betaler ikke havneavgift?

— Det viser hvilken særstilling den har, det finnes ikke mange slike båter i Norge.