— Dette er beklagelig, og jeg vil bidra til at det ryddes opp, sier Linga.

Bakgrunnen for granskingen var nok en varslingssak som nylig dukket opp i Bergen og omland havnevesen (BOH). Granskningsrapporten legges frem for havnestyret i morgen. Havnestyrets leder, Gunnar Bakke, vil ikke gi innsyn i rapporten før etter havnestyrets møte.

BT kjenner derimot til resultatene. I rapporten kommer det frem at Linga har fått utbetalt nærmere 130.000 kroner, uten å betale skatt for dem.

Burde tenkt selv

Pengene stammer fra årene 2001–2005. Den gangen jobbet Linga i Sivilforsvaret. Samtidig hadde han et biverv i havnen for IUA (Interkommunalt Utvalg mot Akuttforurensning). Det er BOH som leder IUA. Den årlige godtgjørelsen han hadde fra dette vervet er det ikke trukket skatt for.

- Hva tenker du selv om det som har skjedd?

— Jeg vil ikke spekulere i det. Jeg oppfatter at vi må få ryddet opp i saken.

- Hvordan ble du kjent med feilen?

— Jeg ble kjent med det gjennom varslingssaken, svarer han.

I etterpåklokskapens navn sier Linga at han burde oppdaget denne feilen selv.

Uro på havnen i flere år

Varslingen kom svært ubeleilig for den konstituerte havnedirektøren. Kommunen mottok den noen uker før søknadsfristen for å bli direktør i havnen gikk ut. Stillingen har stått ledig siden den forrige direktøren, Geir Olav Mandt, trakk seg i desember 2010.

Siden den gang har havnen i Bergen gjennomgått en krevende omstillingsprosess. Denne har Linga styrt sammen med styreleder Gunnar Bakke. Endringene har medført at man har snudd helt opp ned på dagens organisering, hvor havnen er delt i tre deler: maritim, teknisk og merkantil avdeling. Målet er å samle administrasjonen til én avdeling.

Etter det BT kjenner til har omstillingsprosessen vært langt fra enkel å håndtere og har gitt grobunn til ekstra konflikter på havnen det siste året.

- Har du gjort deg noen tanker vedrørende tidspunktet denne varslingen ble sendt, rett før fristen for havnedirektørstillingen gikk ut?

— Jeg har nok ingen kommentar til det. Men om du spør meg om dette får konsekvenser for mitt kandidatur som havnedirektør så må andre vurdere det. Men jeg håper de som vurderer dette også ser på de positive tingene vi har fått til i den perioden jeg har vært leder, svarer Linga.

Store endringer

Blant annet nevner han omorganiseringen av havneadministrasjonen, arbeidet de har gjort i prosjektet for å flytte fergedriften fra Skolten til Jekteviken og eiendomsdebatten med Bergen kommune.

- Av disse tingene er det vel omorganiseringen som har skapt mest konflikt?

— Når man gjør endringer så er det alltid motstand. Men jeg føler vi har gjennomført en god prosess.

- Hvordan er arbeidsmiljøet i havnen?

— Jeg opplever at vi er inne i en positiv utvikling. Vi er inne i en omstilling av organisasjonen, men jeg har inntrykk av at administrasjonen tar disse tingene på en god måte.

Linga sier et av grepene har vært å slå sammen flere avdelinger, slik at de får én havnedriftsavdeling.

— Da har vi skapt en mer helhetlig drift av havnen, og ikke den segregeringen vi hadde.

- Avventer styrebehandlingen

Linga ønsker ikke kommentere hvorvidt det er han selv som har unnlatt å betale skatt, eller om det er IUA som har glemt å trekke det fra i overføringene.

Han sier han ikke har diskutert fremtiden sin med styreleder Gunnar Bakke, eller kommunen.

— Jeg avventer saken som skal opp i styret, sier Linga.

Ifølge varselet hadde Linga sendt ut falske fakturaer. Saken ble sendt til kommuneadvokat Helge Anton Strand og kommunaldirektør Robert Rastad i Bergen kommune som iverksatte undersøkelsen i havnen.