— Jeg synes det er fryktelig kjedelig å havne i denne situasjonen, som er fullstendig utilsiktet fra min side, sier Tangerås, som er direktør i Bergen og Omland havnevesen.

Inge Tangerås
ØRJAN DEISZ

Det var i forrige uke en medarbeider fra teknisk avdeling i Kvam herad kom på befaring på eiendommen hans i Strandebarm. Den består av et fritidshus, et naust og en brygge.

Men arbeidere var også i ferd med å støpe en kai som kommunen mener at den aldri har gitt tillatelse til.

Fikk ikke nabovarsel

— Etter befaringen ga vi eieren pålegg om å stoppe arbeidene, et pålegg som ble sendt ut skriftlig på fredag. Slik jeg forstår det, var det betongbiler på stedet fredag, slik at det ble støpt samtidig som vi sendte ut stoppordren, sier rådmann i Kvam, Arild M. Steine.

Befaringen fant sted etter at en av naboene, Terje Sangolt, tok affære.

— Jeg reagerte på at det var så mye aktivitet, og gikk ned for å høre hva som skjedde. Da fikk jeg vite at de jobbet med en kai på vegne av Inge Tangerås, sier Sangolt.

Han lurte på hvorfor han som nabo ikke hadde fått nabovarsel, og kontaktet kommunen.

— De hadde ikke fått noen søknad om kai, men kun et brev om at han skulle oppgradere en brygge.

- Ga beskjed

Kaien skal erstatte en tidligere brygge fra 1997, som var laget som en lettere konstruksjon.

Tangerås sendte i vinter brev til kommunen der han opplyste om at han ville erstatte den gamle bryggen med en sterkere konstruksjon. Dessuten ville han gjøre en endring av retningen på den ytterste delen.

— Vi vurderte det slik at dette var et tiltak som var søknadspliktig, og sendte 22. januar et brev til Tangerås om dette. Vi kan ikke se at det er kommet noen søknad etter den tiden, sier rådmannen.

- Betyr det at dere anser dette som ulovlige byggearbeider?

— Det er i hvert fall noe vi ville undersøke nærmere. Når vi ser noe som kan være ulovlig, da gir vi en stoppordre, sier Steine.

- Fikk ikke brevet

På et møte mandag ble Tangerås fortalt at han måtte sende inn en søknad for byggearbeidene, og ikke gjenoppta dem før tillatelse er gitt.

Inge Tangerås sier han er fortvilet over det som har skjedd, og at han har handlet i god tro.

STRANDEBARM: I en redegjørelse Tangerås har sendt til BT, skriver havnesjefen at bryggen fra 1997 som skal erstattes, er godkjent både av kommunen og Kystverket.
BJØRN ERIK LARSEN

— Jeg var usikker på om dette var et søknadspliktig tiltak, siden det egentlig handler om å rehabilitere en gammel brygge. For å være på den sikre siden skrev jeg til kommunen og ba dem ta kontakt dersom de hadde noe imot tiltaket. Men jeg hørte aldri noe mer fra kommunen, så jeg gikk ut ifra at det var i orden.

- Men kommunen sier den sendte et brev til deg 22. januar?

— Det har jeg aldri mottatt. Det kom heller aldri noen purring. Hadde jeg fått et sånt brev, ville jeg selvsagt ikke satt i gang bygge-arbeider uten tillatelse. Jeg var fast bestemt på at jeg ikke skulle havne i en slik situasjon som jeg nå er i.

- Ble brevet borte i posten, da?

— Jeg vet ikke. Men jeg vet at jeg ikke har mottatt det.

- Likhet for loven

Tangerås sier at han stanset arbeidene med en gang han fikk stoppordren fra kommunen. Nå skal han søke, slik han er bedt om.

Naboen, Terje Sangolt, sier at han ikke har noe problem med at Tangerås bygger kai.

— Så lenge han forholder seg til grensene, er det helt greit for meg. Men det bør jo være likhet for loven her. Det kan ikke være slik at noen bare kan bygge uten å søke. Alle vet hvor vanskelig det er å få bygge noe som helst i strandsonen. Havnedirektøren burde i alle fall vite det, mener Sangolt.