BJARNE KVAM bjarne.kvam@bt.no

Dette er samme straff som han fikk i Midhordland herredsrett i juni i fjor.

Det var 24. oktober 1999 at den 25 år gamle taxisjåføren hadde en tur til Åsane, tidlig om morgenen. Lag-mannsretten legger til grunn at han besluttet å fingere et ran. Han kjørte til Kallestadvik i Fjell kommune, der han varslet om at han hadde blitt ra-net. Etterpå utpekte han en person han ikke likte som gjerningsmann.

Taxi-sjåføren har forklart at han kjente til den angivelige gjerningsmannenn fra tidligere, og at han hadde opptrådt truende overfor sjåførens familie. Han ble dømt for falsk anmeldelse, falsk forklaring og underslag av 2000 kro-ner.