Fremskrittspartiet fremmer et såkalt dokument 8-forslag over helgen.

— Forslaget vil gå ut på å kreve at saken om U 864 og fjerningen av kvikksølvet straks blir forelagt Stortinget. Med dette ønsker vi å løfte saken ut av regjeringen, sier stortingsrepresentant Arne Sortevik..

Han viser til at det i høringen vil bli full åpenhet «om alle aspektene i denne kompliserte saken».

— Da kan vi også få brakt inn andre, kompetente fagmiljøer som kan si noe om mulighetene for heving av vraket. Vi ønsker åpenhet om ulike metoder for å bli kvitt kvikksølv. Blant annet har vi fremragende nasjonale kapasiteter på området som sannsynligvis er i stand til å heve vraket og fjerne kvikksølvet, sier Sortevik.

I tillegg vil FrP kreve en åpen høring om hele U 864-saken i transport- og kommunikasjonskomiteen. Ifølge Sortevik avviste statsråd Dag Terje Andersen kravet i går.

Sortevik sier han registrerer at representanter fra mange partier går inn for heving av vraket.

— Nå vil det være mulig å samle et politisk flertall om et bedre alternativ enn dem Kystverket har presentert. Det kan også bli full tilslutning om kravet om åpen høring i transport- og kommunikasjonskomiteen, sier Sortevik som mener at problemet med U 864 ikke bare er et lokalt, regionalt og nasjonalt anliggende.

— Det vekker internasjonal oppmerksomhet. Norske myndigheter og politikere er ivrige etter å fortelle andre lands myndigheter om hvordan de skal håndtere sine miljøsynder. Det er nok å nevne et navn som Sellafield. Nå må vi feie for egen dør, sier Sortevik.