— Jeg har inngått en avtale med styret om å fratre. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Geir Olav Mandt til bt.no.

- Gikk selv

Styreleder Gunnar Bakke i Bergen havnevesen bekrefter at havnedirektøren går av.

— Vi skilles som venner. Vi har i dag inngått en avtale om at han ønsker å slutte frivillig, sier Bakke.

- Mener du at han har gjort en god jobb som havnedirektør?

— Det har jeg ingen kommentar til, men det er klart det er en utfordrende jobb, sier Bakke.

Han vil ikke si noe om hva styret ville gjort om Mandt ikke hadde trukket seg.

— Det blir hypotetisk, sier Bakke.

- Ikke sparken

Ifølge ba.no har Mandt fått sparken. Det avviser Trude Drevland, medlem i havnestyret.

— Han har gått av egen fri vilje. Det er det eneste jeg kan si, denne saken skal havnestyrets leder Gunnar Bakke uttale seg om, sier Drevland.

Etter det bt.no forstår, skal styreleder Gunnar Bakke ha fått brev fra ansatte med kritikk mot Mandts lederstil. Kritikken skal blant annet ha gått på at Mandt ble oppfattet som lite tilgjengelig og dårlig egnet til jobben som havnedirektør.

Kritikken skal ha fått Mandt til å ta beslutningen om å fratre, ifølge en kilde som kjenner til prosessen.

Enstemmig havneråd

Gunnar Bakke har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Havnerådet vedtok enstemmig styrets innstilling i dag om Mandts avgang. Havnerådets leder Olav Steinar Namtvedt hadde selv ingen ønsker om at Mandt skulle gå.

— Han har jobbet på og jobbet på. Sett fra vår side har han forsøkt å gjøre en jobb, sier Namtvedt, som ellers viser til Bakke for ytterligere kommentarer.

Intern strid

Mandt kom fra Tide da han fikk jobben som havnedirektør i mai. Han erstattet Gunvald Isaksen som måtte gå etter interne problemer.

Konfliktene i Bergen og omland havnevesen strekker seg langt tilbake i tid. Mandt er den tredje havnedirektøren på rad som går på grunn av konflikter i havnevesenet.

Anita Meidell er konstituert i stillingen frem til ny og permanent havnedirektør er på plass.