• Det blir ikke gjerdet inn flere kaiområder i Bergen enn det vi har i dag, sier havnedirektør Gunvald Isaken i Bergen og Omland Havnevesen.

Kystdirektoratets Leif Jansen uttalte til BT i går at det er for tidlig å si hvilke havner som må utvide sine avstengte områder. Det eneste han slo fast var at en del mindre havner trolig slipper nye sikkerhetstiltak. Havnedirektøren ser ingen grunn til å vente på sin konklusjon:

Tidlig ute

— Vi var tidlig ute og anser oss ferdig med å sette opp gjerder. For dem som er redd at hele Vågen-området skal gjerdes inn, kan jeg altså berolige med at det kommer ikke til å skje, sier han.

Isaksen opplyser at det havnemyndighetene nå har å gjøre, er å foreta en del papirarbeid, blant annet en sårbarhetsanalyse.

— Hvor mye har Bergen betalt for inngjerdingen og det planarbeidet som er foretatt.

Kostet 25 millioner

— Hele prosjektet har kostet oss cirka 25 millioner kroner, men så har vi da også fått de flotteste gjerdene i hele landet. Kravet var å sette opp to meter høye gjerder med piggtråd på toppen, men vi forhandlet oss frem til dagens løsning. Vi fant å måtte spandere litt ekstra med Bergenhus og de historiske områdene i nærmiljøet, sier Isaksen.

Han har liten tro på at godshavnen i Bergen flyttes til Sotra.

— Vi er avhengig av solid infrastruktur med veier, jernbane osv. På Sotra er det ikke bane, og veiene tilfredsstiller ikke de krav man må stille i forbindelse med etablering av storhavn, sier Isaksen.