Instituttet skal overvåke økosystemene, utviklingen av fremmede arter og forurensing i det marine miljøet.

– Jeg er glad for at Havforskningsinstituttet skal ha en sentral rolle i dette arbeidet framover. Instituttet har meget høy og verdifull forskningskompetanse som skal gi oss en enda bedre forståelse av økosystemene og sårbarheten i disse, slik at vi kan ta de nødvendige miljøhensyn og forvalte havressursene på riktig måte, sier SVs Ågot Valle i en pressemelding.