BT kunne i går fortelle at norske kommuner og fylker bruker over tre milliarder kroner på IKT-utstyr i årene 2006-2009.

Mesteparten av pengene går til de store PC-produsentene, og selskaper som selger deres maskiner.

BTs undersøkelse viser at navn som Dell, Hewlett-Packard (HP) og Ementor ofte går igjen.

_Les mer:

Vet ikke prisen på PC-satsing_

Ementor, som videreselger maskiner fra en rekke leverandører, er inne som leverandør i åtte av 19 fylker. I tillegg kommer en rekke større kommuner.

Adm. direktør Steinar Sønsteby avviser likevel at dette er et viktig marked for dem.

— Dette utgjør noen hundre millioner i året, i forhold til en omsetning på 14-15 milliarder. Det er også et marked med mindre marginer, på grunn av sterk konkurranse, sier han.

Ementor er blant annet hovedleverandør til Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. Til sammen omsetter de i år for nær 35 millioner kroner i elev-PC-er i Hordaland.

Gigantene får pengene

Ingen vet nøyaktig hvor mange datamaskiner og hvor mye penger som er brukt til å gi norske skoleelever tilgang til datamaskiner på skolen.

Beregninger BT har gjort (se egen sak), tyder på at det er kjøpt inn rundt 200.000 PC-er i grunnskolen og 100.000 PC-er i den videregående skolen siden 2003.

BTs spørrerunde i landets fylker og kommuner viser at det er de multinasjonale datagigantene, med Dell og Hewlett-Packard (HP) i spissen, som leverer de fleste datamaskinene.

Ifølge markedssjef Amund Hamre i HP solgte de circa 50.000 PC-er til norske skoler i fjor. Dell opplyser at de regner med å selge 35.000-40.000 PC-er til skolene i år.

_Les også:

Non Stop forstyrrelse_

Ingen av dem vil si hva de tjener på salget, men beregninger BT har gjort (se egen sak) viser at det kan dreie seg om rundt 300 millioner kroner for hver av dem.

Smarte tavler

Det er ikke bare datamaskinprodusentene som tjener på IT-boomen i skolene. Det gjør også firma som legger datakabler, leverer projektorer, programvare og elektroniske tavler.

Når det gjelder det siste er Smartboard det klart største merket. De har solgt 6000 tavler til utdanningsinstitusjoner siden 2003, mesteparten til barneskoler og høyskoler/universitet.

— Det er i de siste tre-fire årene skoleverket for alvor har kjøpt inn - og da til alt fra barnehager til universiteter, sier Gunnar Saxhaug - teknisk ansvarlig hos Interaktive Norway, som selger tavlene i Norge.

Han sier at en standard tavle i dag koster drøyt 20.000 kroner. I tillegg kommer en projektor og installasjon, så hver tavle koster skolene i dag rundt 30.000 kroner.

Takker politikerne

Digitaliseringen av den norske utdanningssektoren har også avfødt nye selskaper, som leverer nettportalene skolene bruker.

Her har to firma delt landet mellom seg: Oslo-firmaet Fronter dominerer på Østlandet, mens Bergens-firmaet It's learning har tatt det meste i vest.

Det er portalen til It's learning de fleste skolebarn i Hordaland går inn på, når de skal finne oppgaven fra læreren, nyttig informasjon eller levere inn leksen via datamaskinen hjemme.

Siden 2004 har selskapet mer enn tredoblet omsetningen, fra 16 til 50 millioner kroner (2007). I fjor hadde selskapet et overskudd på 9,5 millioner kroner.

Da BT laget en sak om It's learning i fjor høst, var daglig leder og medeier Arne Bergby klar på hvem som har æren for den eksplosive veksten:

— Vi kan takke reformkåte politikere som hele tiden reformerer skolen. Det har hatt stor betydning for oss.

PC-kjøp i skolen

Slik har vi beregnet skolenes innkjøp av datamaskiner:

Fra høsten 2003 til høsten 2007 ble antall datamaskiner for elevbruk i grunnskolen nær doblet, fra 80.000 til 157.000. Legger vi til at datamaskiner som regel blir skiftet ut hvert femte år (eller oftere), og at mange skoler har kjøpt datamaskiner siden i fjor høst, er det trolig kjøpt over 200.000 nye elevdatamaskiner siden 2003.

I den videregående skolen ble også antall PC-er doblet, fra cirka 50.000 til godt over 100.000. Legger vi også her til fornyelse og innkjøp det siste året, kommer vi frem til rundt 100.000 nye PC-er siden 2003.

Lønnsomt for storprodusentene

Slik har vi beregnet dataprodusentenes inntekter av maskinsalget i 2007 og 2008:

Hewlett-Packard (HP) solgte 50.000 maskiner, nesten alle bærbare, i 2007. Slike maskiner koster vanligvis mellom 5000 og 7000 kroner. En snittpris på 6000 gir en inntekt på 300 millioner kroner.

Dell vant i mars en kontrakt med fire østlandsfylker på 12.000 bærbare elev-PC-er til en snittpris på 8300 kroner pr. maskin. Legger vi den prisen til grunn for årets salg på 35.000-40.000 maskiner, ender vi på rundt 300 millioner kroner.

Hjelper PC-er på undervisningen? Si din mening i kommentarfeltet!