— Vi synes tiltaket er bra og absolutt på sin plass. Jeg håper dette er starten på enda flere tiltak fra næringens side for å bøte på problemene rundt rømt oppdrettslaks, sier fiskeriforvalter Atle Kambestad hos fylkesmannen i Hordaland.

Pynter dårlig rykte

Det er oppdrettsselskapene Sjøtroll Havbruk AS, Veststar AS, Kobbevik & Furuholmen AS, Bremnes Seashore AS og Alsaker Fjordbruk AS som har opprettet en gjenfangstgruppe for rømt oppdrettsfisk i Hordaland. De fem selskapene representerer over 80 av 146 konsesjoner i Hordaland.

— Vi håper på å kunne utvide ordningen slik at vi får med oss flesteparten av konsesjonene i fylket, sier Kenneth Samland, produksjonscontroller i Sjøtroll Havbruk.

Sjøtroll har vært rammet av flere store rømninger den siste tiden, og Samland legger ikke skjul på at selskapet med dette ønsker å pynte på et dårlig rykte og vise at de tar rømningsproblemet på alvor.

Gjenfangsgruppen i Hordaland har etablert tre sentrale lager for garn. Syv fiskere betales for å stå til oppdretternes disposisjon om uhellet skulle være ute.

— Kystfiskere har utstyr til å drive et effektivt gjenfangstfiske, sier Samland.

Ønsker flere tiltak

Hordaland er det første fylket som etablerer en gjenfangstgruppe. Den likner den ordningen leder for Hardanger Villfisklag, Sven Helge Pedersen, lanserte i Bergens Tidende i november i fjor. Han ville at Fiskeridepartementet skulle pålegge oppdrettsnæringen å betale for fangst av rømt fisk.

— Dette er et prisverdig tiltak, men jeg er ikke trygg på at det endrer situasjonen i vassdragene radikalt. Til det rømmer det altfor mye oppdrettslaks, sier Pedersen.

Også Atle Kambestad hos fylkesmannen ønsker flere tiltak fra næringens side. Blant annet vil han ha økonomiske bidrag til å ta ut rømt laks i elvene.

— Det er disse fiskene som kan gjøre størst skade på laksestammene.

Kambestad understreker at det fortsatt er fylkesmannen som skal gi tillatelse til gjenfangst. Noen ganger er det slik at en av hensyn til villaks som er på vei til elvene ikke kan gi tillatelse.

— Viser ikke forskningen på rømt laks at denne kort tid etter rømmingen har spredd seg på et så stort område at gjenfangst blir vanskelig?

— Derfor er det bra at de har gjenfangstgrupper som kan settes inn på kort varsel. Men vi er fortsatt avhengige av at rømninger meldes. Halvparten av rømningene blir ikke varslet.

GÅR SAMMEN: Fem oppdrettsselskap går nye veier for å få bukt på problemer med rømt laks. Blant dem er Sjøtroll Havbruk AS, som ble rammet av uhell natt til 2. november i fjor.