Statens havarikommisjon for transport (SHT) har nå kommet med en rapport etter brannen om bord i MF «Nordlys» 11. september 2011 under innseilingen til Ålesund.

sy83247a.jpg
SCANPIX

Rapporten mener svikt i sikkerhetsrutinene var en medvirkende årsak til brannen.

Les hele rapporten her:

Dårlige rutiner

Brannen oppsto trolig da en diesellekkasje ble antent ved kontakt med en uisolert indikatorkran i maskinrommet, ifølge rapporten. Diesellekkasjen ble trolig forårsaket av et tretthetsbrudd i tilførselsrørene i en drivstoffpumpe.

Både den uisolerte kranen, dårlig sjekk av isolasjon av varme overflater og feilene i drivstoffpumpen skyldes mangelfulle arbeidsbeskrivelser i rederiets vedlikeholdssystem, konkluderer SHT.

To personer omkom

To av besetningsmedlemmene om bord omkom under brannen, og to kom alvorlig til skade. Ytterligere syv besetningsmedlemmer ble lettere skadet.

Alle de 207 passasjerene om bord ble evakuert uten fysiske skader.

Begrensede evakueringsmuligheter tvang tre av besetningsmedlemme til å evakuere gjennom brannen. Vannslukkingsanlegget ble ikke utløst fordi det sto i manuell modus, og hovedslukkingsanlegget ble ikke utløst fordi kapteinen manglet oversikt over besetningen.