Du har sikkert hatt dei på døra, eller attpåtil i familien: Skulebarna som sel småkaker eller karameller i plastboksar — gjerne med fiks etikett-helsing frå den lokale skulen eller idrettslaget: «Takk for støtten!».

Men dei som har aller mest å takke for, er dei svenske eigarane i selskapet Nordkak AS.

Ein tilsett, millionoverskot

Fleire foreldre er frustrerte over barn som kjem heim med bunker av kakeboksar dei skal selje.

Eit vanleg produkt er 675 gram peparkaker som typisk går for 50 kroner, Ikkje sjeldan er det foreldre, besteforeldre og andre nære som føler dei må kjøpe.

Til samanlikning tar eksempelvis Europris ti kroner for ein 400 grams boks peparkaker, Rema 100 tar ti kroner for 300 gram. Kiloprisen blir dermed mykje høgare for peparkakene frå Nordkak samanlikna med produkta frå Europris og Rema.

Ikkje så rart at Nordkak AS i fjor hadde 27 millionar i omsetnad og 3,3 millionar kroner i overskot. Og berre ein tilsett.

30 dagars kreditt til barna

Det geniale med Nordkaks forretningsidé ligg i måten dei omset varene på. Ved å late skulebarn og frivillige organisasjonar ta alt salsarbeidet, har dei eit stort og motivert korps av seljarar. Og kundane er oftast kjentfolk som føler seg forplikta til å støtte ei god sak.

Overfor skulebarna og organisasjonane presenterer selskapet opplegget slik: 280 kakeboksar til 32 kroner pr. stk., forteneste 5040 kroner. Eller: 840 peparkakeboksar til 28 kroner kvar, forteneste 18.480 kroner.

Heile vegen basert på at firmaet rådar barna til å krevje 50 kroner pr. kakeboks. Barna får 30 dagar på seg til å selje unna før dei må betale Nordkak AS for leveransen.

21 kakeboksar på kvar

Firmaets verksemd har ført til reaksjonar frå fleire foreldre. For barna ser dette ut som enkle pengar til skuleturar og liknande.

— Utan forvarsel kom poden min heim frå skulen med 21 kakeboksar, og dette hadde elevane i klassen bestemt at kvar skulle selje. Det kan godt hende guten min klarer å selje alle, men det blir eit vanvittig press på enkeltelevar og familiane deira, seier ei mor som vel å vere anonym.

— Eg veit at det er mange av elevane i klassen hans som får store problem med å selje ut alle kakeboksane. I så fall blir fortenesta mindre, så det er klart at her er det eit stort press.

- Ikkje skulens sak

Blant anna ved Kleppestø ungdomsskule har foreldre reagert på at eit firma får fri innpass i den offentlege skulen, og at elevar må ut som seljarar for dei.

— I prinsippet har skulen ingenting med dette å gjere, dette går gjennom foreldrekontaktar og elevane, seier rektor Øystein Holmelid ved Kleppestø ungdomsskule.

— Men pengane går til klassetur, og kakene blir lagra og distribuert frå skulen?

— Ja. Vi har hatt dei ståande her på skulen, det er rett, seier rektoren.

Og kva med Nordkak AS i Fredrikstad? Der svarar dagleg leiar Hans Sperre på telefonen.

— Det passar ikkje å snakke om dette no, seier han til Bergens Tidende.

— Men vi kan ringe deg tilbake seinare?

  • Det er nok ikkje aktuelt. Men takk for interessa, ha det bra.
Amundsen, Paul S.