De fem mest brukte høyfjellsovergangene mellom Øst— og Vestlandet har svært ulike trafikktall. Bakgrunnen for det er selvsagt sammensatt. For eksempel er Rv 7 over Hardangervidda og Rv 50 Aurland - Hol langt oftere stengt eller må innføre kolonnekjøring enn de andre tre alternativene.

Været avgjørende

Dette skyldes blant annet at de to veiene er mest værutsatt, og ligger lenger mot vest der været er mer ustabilt enn de som ligger lenger mot øst. Dessuten er nærheten til høyfjellsovergangen viktig når trafikantene velger alternativ.

For eksempel er det mer naturlig for trafikanter fra Haugesund, Stord og Ølen å velge Haukeliveien enn Hardangervidda. Mens trafikantene fra Bergen har flere valg.

Bergens Tidende har innhentet trafikktallene fra Vegvesenet, Region Vest, for de fem mest brukte høyfjellsovergangene mellom Øst- og Vestlandet i det siste halvåret fra oktober til og med mars.

Trafikken øker

Sammenliknet med tilsvarende periode ett år tidligere, har alle fem høyfjellsveiene hatt en klar økning i trafikken. Tallene for tilsvarende periode ett år tidligere står i parentes:

  • E 134 Haukeli: 4619 (4136)
  • Rv 52 Hemsedal: 3698 (3300)
  • E 16 Filefjell: 2790 (2236)
  • Rv 7 Hardangervidda: 2227 (2043)
  • Rv 50 Aurland - Hol: 1267 (1062)

Det er ikke bare totaltrafikken som er høyest over Haukeli. Også når det gjelder tunge kjøretøyer - trailer- og lastebiltrafikken - har Haukeli flest passeringer. Nesten dobbelt så mange trailere kjører over Haukeli som over Hardangervidda. Samtidig er det verdt å merke seg at det er flere tunge kjøretøyer som velger Hardangervidda enn Hemsedal.

Her er gjennomsnittstallene pr. døgn gjennom hele året for all trafikk gjennomsnittstallet for tunge kjøretøyer pr. døgn på årsbasis i parentes:

  • E 134 Haukeli : 1280 (247)
  • Rv 7 Hardangervidda: 816 (127)
  • Rv 52 Hemsedal: 787 (219)
  • E 16 Filefjell: 584 (124)
  • Rv 50 Aurland - Hol: 388 (49)