Nå kommer saken opp i Stortinget. Det er Arne Sortevik som vil ha helseminister Ansgar Gabrielsen på banen i spørretimen. Også andre opposisjonspolitikere reagerer på at store byggeprosjekt i andre landsdeler begrenser Helse Bergens muligheter til finansiere nybygg som laboratoriebygget og nytt barnesykehus.

Fremskrittsparti-representanten har varslet at han vil ha statsråden til å fortelle om hvilken plan han har for å sikre folk i bergensområdet sykehusplasser med god standard i fremtiden.

— Haukeland Universitetssykehus begynner å bli umoderne. Det er åpenbart at Helse Bergen nå har begrenset mulighet til å få gjennomført nødvendige byggeprosjekt på grunn av begrensninger i lånerammene. Det er sterkt beklagelig fordi det haster dersom sykehuset skal bli i stand til å møte utfordringene som følge av eldrebølgen, sier han.

Også Arbeiderpartiet vil engasjere seg.

Partiets bergenskandidat på stortingslisten til høsten, Anne-Grethe Strøm-Erichsen støtter styreleder Finn Strands krav om en egen investeringspakke for Helse Bergen.

— Det føles urimelig at Helse Bergen må stille bak i køen når midlene deles ut. Styret i Helse Bergen og Helse Vest har gjentatte ganger dokumentert at vestlendingene må klare seg med mindre penger til sykehusdrift enn andre landsdeler. Arbeiderpartiet har prøvd å få rettet dette opp i flere år, men regjeringen har ikke fulgt godt nok opp, sier hun.

— Det er urimelig at store byggeprosjekter i andre landsdeler skal hindre at Helse Bergen får gjennomført sine byggeplaner, mener hun.

Også Vidar Kleppe som foran Stortingsvalget stiller som toppkandidat for Demokratene i Hordaland, stiller i heiagjengen til styreleder Strand.

— For meg vil det bli jobb nummer én å få orden på sykehusøkonomien på Vestlandet om jeg kommer på Stortinget, sier Kleppe.