— Vi har allerede en egen pool for sekretærer som er villig til å gå inn som vikarer ved kortere og lengre fravær. Disse sekretærene får betydelige bedre betaling for sin fleksibilitet, opplyser direktør ved Haukeland sykehus, Egil Haugland.

En tilsvarende ordning har også vært vurdert for sykepleiere.

— Ønsket ville da være å ha en stab erfarne sykepleiere som sa seg villig til å steppe inn ved de avdelinger det måtte være behov. Og de måtte selvfølgelig fått skikkelig betalt for en slik fleksibilitet, sier Haugland.

100 000 i lønnshopp

Slik skikkelig betaling vil ved Ullevål sykehus bety et lønnsløft på mellom 80.000 og 100.000 kroner i bruttolønn for et vanlig årsverk.

— Det vil redusere bruken av dyre eksterne vikarer og vi vil sikre oss kvalifisert personell som er kjent på sykehuset, sier direktør ved sykehuset, Helge Johan Kjersem, til Aftenposten.

Avdelingsoversykepleier Elisabeth Ask, som har ledet utredningsarbeidet for et internt vikarbyrå sier til Bergens Tidende at ledelsen ved sykehuset vil bestemme hvilke form dette byrået vil få om en ukes tid.

Ikke noe ledig på Haukeland

For Haukeland, og Vestlandet som helhet, har ikke bruken av sykepleiere fra vikarbyråer fått det samme omfanget som på Østlandet. På Haukeland er det snakk om et par ti-talls sykepleiere fra vikarbyråer. Disse vil nå komme fra ett norsk og ett dansk byrå som sykehuset nylig inngikk rammeavtaler med.

— Vi har 2000 sykepleiere og bestemmer til en viss grad selv hvor stort dette vikarmarkedet skal være her vest. Situasjonen for oss er at vi de siste 18 månedene har hatt en stadig bedre rekruttering av sykepleiere og har faktisk fylt alle våre stillinger, sier Haugland.

For en så stor arbeidsplass vil det likevel alltid være behov for å dekke opp fravær.

Dette arbeidet bruker sykehuset så mye administrativ kapasitet på, at det likevel kan bli aktuelt å følge etter Ullevål med å lage en egen fleksibel stab av bedre betalte sykepleiere.

Alle sykehus får sine byråer

Karl Arne Johannessen, lege og spesialrådgiver for arbeidsgiverforeningen NAVO, som blant annet organiserer de statlige sykehusene, tror både Haukeland og andre sykehus vil ha egne byråer eller poolordninger for sykepleiere og andre yrkesgrupper innen to til fem år.

— Noe av hensikten med sykehusreformen var å få til en bedre utnytting av ressursene. Det betyr blant annet å ha full drift mye mer enn åtte timer i døgnet på operasjonssaler, laboratorier og andre funksjoner. Flere vil da måtte jobbe på ugunstige tidspunkter av døgnet. For å få det til må det betales bedre for kvelds-, natt- og helgearbeid, sier Johannessen.

Vil skru opp vakttilleggene

Både han og Haugland opplyser at arbeidsgiverne ved dette lønnsoppgjøret ønsker at en betydelig del av sykepleiernes lønnspott skal gå til premiering av fleksibilitet og økte vakttillegg for ugunstig arbeidstid.

En slik linje vil Sykepleierforbundet ikke være med på. De fokuserer knallhardt på å få opp grunnlønnen..

— Jeg er overbevist om at denne utviklingen mot mer fleksibilitet kommer, enten Sykepleierforbundet vil eller ikke. Jo mer offensivt forbundet møter en slik utvikling, desto større uttelling vil de få i lønnsoppgjørene, tror Johannessen.

Han minner om at også læreren måtte gi noe på arbeidstid for å få et lønnsløft.