• Det ligger veldig i kortene at Haukeland sykehus får den nye strålemaskinen på Vestlandet, sier statssekretær Kristin Ravnanger (KrF) til Bergens Tidende.

På vegne av staten, som eier av sykehusene, sender statssekretæren i Helsedepartementet dermed et klart signal til styret i Helse Vest om hvor den nye maskinen til ca. 40 mill. kroner bør plasseres. Også Stavanger har et sterkt ønske om å vinne denne kampen.

Regionstyret skal ha møte i dag og får da en foreløpig orientering om saken.

Fra før av har Haukeland fem slike maskiner — eller «strålekniver» som de også kalles, mens Sentralsjukehuset i Rogaland har to.

Usikkerhet oppsto

Behovet for å få ytterligere en strålemaskin ble påpekt av Haukeland sykehus allerede før staten gikk inn som eier. Men etter at Helse Vest overtok styringen av samtlige sykehus på Vestlandet, ble det mer usikkert hvem som ville trekke det lengste strået. Interessene spriker. Sykehusmiljøet i Rogaland mener i hvert fall at man der har like gode kort på hånden som i Bergen.

Kristin Ravnanger opplyser til Bergens Tidende at Helsedepartementet har bedt Helse Vest gi et råd om hvor den nye strålemaskinen bør plasseres. Den endelige beslutningen blir gjort av departementet.

Ønsker dialog

Administrerende direktør i Helse Vest, Herlof Nilssen, bekrefter overfor BT at det har meldt seg flere interessenter. Han ønsker nå en dialog med departementet, og han er foreløpig ikke parat til å si hvem som bør få den kostbare maskinen.

— Hvem bør avgjøre dette?

— Avgjørelsen ligger i departementet, som følge av eierskapet. Men har man først opprettet slike regionale organ som for eksempel Helse Vest, bør det ha et viktig ord med i laget, mener Nilssen.

Lund vil ha svar

Stortingsrepresentant Leif Lund (A) føler en viss uro over denne dragkampen mellom Bergen og Stavanger. Han har meldt et spørsmål til helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) som han ønsker skriftlig svar på:

«Kan helseministeren sørge for at Helse Vest legger til rette for gjennomføring av plassering av den sjette strålemaskinen til Haukeland sykehus?

Allerede i budsjettet for inneværende år ble det klart at antatt behov for strålemaskiner på landsbasis var 39, altså tre flere enn i Kreftplanen. Departementet sier i budsjettet for 2003 at det vil komme tilbake til Stortinget om gjennomføringen av de foreliggende planer. Allerede 17. oktober i år orienterte helseministeren i brev at en endelig beslutning om plassering av ytterligere en strålemaskin til Haukeland kunne fattes av departementet etter at Stortinget ble orientert om utvidelsen av strålekapasiteten ut over kreftplanens forutsetning. Jeg legger til grunn at helseministeren vil bygge på dette.»