I en ny rapport som Sosial— og helsedirektoratet har laget på bestilling fra helseminister Sylvia Brustad, er budskapet klart.

  • All nevrokirurgisk virksomhet skal samles i Bergen.
  • Også akuttberedskapen innen nevrokirurgi bør legges ned.Helsedirektør Hans Petter Aarset mener at det er for vanskelig å skaffe spesialister i Stavanger til å opprettholde akuttberedskap innen et spesielt så fagfelt.

— Å basere akutt traumebehandling på vikarer, vil være for risikabelt, sier han.

Direktoratet kan heller ikke se at det har noen hensikt å rekruttere nevrokirurger til egen avdeling i Stavanger.

— Dette var gledelig og faglig sett det eneste rette, sier Halldor Slettebø, klinikksjef for nevroklinikken på Haukeland Universitetssykehus. - Dette er helt i tråd med konklusjonen som det nordiske ekspertgruppen kom frem til. Jeg er glad direktoratet har landet på samme konklusjon, sier han.

AVGJØRES: Haukeland Universitetssykehus ser ut til å gå seirende ut av konflikten med Stavanger.