I 1987 ble det innført forbud mot bruk av mobiltelefon inne på Haukeland sykehus. Den gangen var senderne på mobiltelefoner langt kraftigere enn i dag, og man fryktet at signaler fra mobiltelefoner kunne påvirke medisinsk-teknisk utstyr, og sette liv og helse i fare.

15 år senere undersøker sykehuset om det er mulig å lempe på totalforbudet, og tillate mobilbruk i sikre soner, for eksempel oppholdsrom uten medisinsk-teknisk utstyr i nærheten.

For pasientenene

— Dette gjør vi først og fremst for pasientenes skyld, sier overingeniør ved Medisinsk-teknisk avdeling, Svein Værholm, til BT.

— Men vi har også hatt en del etterspørsel fra enkelte avdelinger, som ønsker å benytte mobiltelefon internt i arbeidssammenheng.

En rapport om sykehus og mobiltelefoni er nå under arbeid på Haukeland sykehus. Den skal blant annet inneholde erfaringer og målinger fra andre sykehus, samt gjennomgang av teknologi.

— Når rapporten er ferdig, skal en arbeidsgruppe vurdere om sykehuset kan myke opp deler av forbudet. Om det er mulig, vet vi ikke ennå, sier Værholm.

— Betyr dette at mobilbruk på sykehus ikke er så risikabelt som man har trodd?

— Vi vet iallfall at moderne mobiltelefoner ikke påvirker medisinsk-teknisk utstyr i samme grad som de gamle telefonene. Men frå vårt utgangspunkt er det både fordeler og ulemper ved de nye GSM-telefonene, forklarer Værholm.

Respekterer skiltene

— På visse avdelinger skal pasienter dessuten ha ro og fred og unngå stress, og ikke være tilgjengelig 24 timer i døgnet på mobiltelefon. Det er også tvilsomt om det blir tillatt å bruke mobil på flersengsrom.

Værholm forteller at folk stort sett har respektert forbudsskiltene mot bruk av mobiltelefon inne på sykehusområdet. Haukeland sykehus har heller ikke vært plaget med utstyrssvikt som følge av sendesignal fra bærbare telefoner.