«Skaden skyldes at skruen ble skrudd gjennom kraniet og dura uten motstand den 18.09.03. Følgen av dette var at pasienten fikk en hjerneabscess som hun måtte opereres for. Dette førte til at pasienten har fått et permanent arr i hjernevevet», konkluderer overlege Walter Fischer og avdelingsoverlege Erling Myrseth i sin uttale.

Fischer og Myrseth festar lit til Mona Vespestad si framstilling av saka. Behandlande lege si endring av pasientjournalen omtalar dei som eit «revidert journalnotat». Legen slutta ved Haukeland sist vinter.

Overlege Fischer og avdelingsoverlege Myrseth oppsummerer med at «det er grunn til å tro at vanlig prosedyre ikke ble fulgt og at dette var årsak til at skruen ble skrudd inn i pasientens hjerne.»